přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
2.9.2015

Situace ve vývozu řezaných květin do Ruské federace

Z důvodu fytosanitárních problémů se zásilkami řezaných květin z Nizozemí (NL) požádala ruská strana koncem července 2015 některé členské státy EU (ČR, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Slovensko) o dočasné pozastavení certifikace zásilek řezaných květin původem z této země.


3.8.2015

Omezení vystavování rostlinolékařských osvědčení do Ruské federace

Ruská federace požádala fytosanitární služby EU o pozastavení vydávání rostlinolékařských osvědčení na reexporty řezaných květin pocházejících z NL.


3.2.2015

Ruská federace vydala nový seznam karanténních škodlivých organismů

Ruská federace vydala nový seznam karanténních škodlivých organismů, který platí od 15. prosince 2014 a byl vydán pod číslem 501 (zaregistrován 29. prosince pod číslem 35459). Do současné doby platný seznam z 26. prosince 2007, vydaný pod číslem 673, je neplatný. ÚKZÚZ bude postupovat v souladu s novými podmínkami, což může vést ke zvýšení požadavků na vývozce při provádění vývozního rostlinolékařského šetření. Bližší informace podají inspektoři Odboru dovozu a vývozu nebo je možné zaslat dotaz na adresu odv@ukzuzcz.


3.9.2014

Vývoz do Ruské federace – režim vystavování rostlinolékařských osvědčení

Ruská federace zakázala od 7. 8. 2014 dovoz některých komodit původem ze zemí EU. O zákazu a dalších podrobnějších informací Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informoval prostřednictvím tiskových zpráv vývozce, obchodníky a přepravce. V návaznosti na tyto zprávy upozorňujeme, že úřad ochrany rostlin Ruské federace (Rosselkhoznadzor) vydal prohlášení, ve kterém informuje o nárůstu dodávek produktů rostlinného původu, které doprovází rostlino¬lékařské osvědčení vydané ve členských zemích EU, kde je uveden původ zboží mimo země EU. Zejména se jedná o Makedonii, Srbsko, Alžírsko, Zimbabwe, Turecko, Maroko, Bosnu a Hercegovinu a další země.


29.8.2014

Ruská Federace - Zákaz dovozu, doplnění

V návaznosti na uveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 8. 8. 2014, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace pro¬vedla 20. 8. 2014 změnu u ně¬kterých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu na základě usnesení vlády Ruské federace č. 560 ze dne 6. 8. 2014. Zákaz je uplatňován na zemědělské produkty, suroviny a potraviny původem z EU, USA, Kanady, Austrálie a Norska a bude uplatňován po dobu jednoho roku.


29.8.2014

Ruská Federace - Zákaz dovozu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace zakázala od 7.8.2014 dovoz některých zemědělských produktů, surovin a potravin pocházejících z EU, USA, Kanady, Austráliea Norska. Platnost tohoto opatření je jeden rok a z hlediska fytosanitární oblasti se vztahuje na zeleninu, okopaniny, ovoce a ořechy. Zákaz je vyhlášen na základě usnesení vlády Ruské federace č. 560 ze dne 6.8.2014. ÚKZÚZ nebude od 7.8.2014 vydávat na uvedené komodity rostlinolékařská osvědčení pro vývoz. Zákaz se nevztahuje na produkty určené ke kojenecké výživě.