přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly dřevěných obalů v rámci EU

29.2.2016

aneb Co zaznělo v diskusi na odborném semináři "Dřevěný obalový materiál" v Brně.

EU v rámci regulace zavlečení karanténních škůdců a chorob na své území kontroluje dovoz nejen rizikových rostlinných komodit, ale i dřevěných obalů (palet, beden, pomocného dřeva) pro veškeré průmyslové zásilky. Tíže kontrol a zodpovědnost za dodržení leží nejvíce na bedrech námořních přístavů a silničních přechodů na pozemní hranici EU – tj. místech,  kudy zásilky vstupují na území EU.

Přístavy i silniční přechody na hranici EU často vracejí průmyslové zásilky z důvodu chybějícího ošetření dřevěných obalů do země odeslání. Taková opatření přináší dovozcům nejen zpoždění, ale i náklady a komplikace při opakování přepravy a dohánění zpoždění při následném dodání zboží.

ÚKZÚZ má s řadou vstupních míst nastavenou spolupráci nad rámec povinností, ale legislativně možnou. Dovozci a dopravci mohou pro své zásilky směřující do ČR při zadržení na hranicích EU v jiném členském státě požádat o podmíněné propuštění  na základě souhlasu rostlinolékařské služby dovážejícího státu.  Následnou kontrolu a uložení opatření vůči dřevěným obalům v místě vykládky zajistí v ČR ÚKZÚZ.

Takovým opatřením je pak obvykle urychlené spálení, které neumožňuje škůdcům s několikaměsíčním vývojovým cyklem opustit hostitelské dřevo a usídlit se v novém teritoriu. Spolupráce je dosud nastavena se vstupními místy v Nizozemí, Německu, Slovensku, Litvě a Lotyšsku.