přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Technická zařízení k hubení škodlivých organismů/sušárny dřeva

Technická zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny) jsou používána k tepelnému ošetřování dřevěného obalového materiálu v souladu s mezinárodním standardem FAO ISPM 15, kterým je regulován pohyb dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) jako národní orgán ochrany rostlin dle mezinárodní úmluvy pro ochranu rostlin IPPC zabezpečuje plnění požadavků vycházejících z výše uvedených dokumentů. Pro uplatňování požadavků standardu FAO ISPM 15 byl zřízen systém registrace sušáren dřeva pro subjekty pracující v tomto oboru v ČR.

Požadavky na provozování sušáren dřeva a povinnosti jejich provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“). Ustanovení § 68, 69 a 69a) zákona jsou prováděna vyhláškou č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu.

Subjekty provozující sušárny dřeva používané k ošetřování dřevěného obalového materiálu jsou na základě kontroly funkční způsobilosti zapsány do rejstříku provozovatelů a jsou jim vydávána osvědčení k výkonu uvedené činnosti společně se vzorem mezinárodní značky, kterou jsou ošetřené dřevěné obaly po ošetření označovány.

ÚKZÚZ vede seznam způsobilých subjektů/sušáren dřeva.


21.6.2018

Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí

FAO IPPC vydalo novou, revidovanou a doplněnou verzi standardu ISPM 15 s názvem "Regulation of Wood Packaging Material in International Trade (2009)".


28.6.2010

Informace pro veřejnost - Palety EUR podle ISPM 15 JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 2 MB)


18.1.2010

Informace Státní rostlinolékařské správy o riziku vývozu zboží do třetích zemí na dřevěných obalech neoznačených dle standardu ISPM 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 109 KB)


14.10.2009

FAO ISPM 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 348 KB)

Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu - český překlad revidovaného textu standardu.


2.10.2009

Informace SRS o opatřeních Evropské komise k pohybu dřevěných obalů z Portugalska PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 976 KB)


20.7.2009

FAO ISPM 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 89 KB)

Regulation of wood packaging material in international trade


16.1.2008

Informace SRS o ukončení výjimek pro dovoz dřevěných obalových materiálů původem ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 195 KB)


23.6.2006

Informace SRS - fumigace dřevěných obalů methylbromidem není v ČR povolena PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 198 KB)