přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výjimky ze zákazu dovozu rostlinných komodit

Zde jsou uvedeny výjimky (tzv. derogace) z fytosanitárních požadavků týkajících se zákazu nebo omezení dovozu rostlinných komodit ze třetích zemí do EU včetně vystavování rostlinolékařského osvědčení. Tyto výjimky stanovuje obvykle svým rozhodnutím Evropská Komise a členské státy ES je mohou (ale nemusí) využívat pouze tehdy, jsou-li při dovozu zajištěny dodatečné fytosanitární záruky a přijata vhodná opatření, zabraňující zvýšenému riziku šíření příslušných škodlivých organismů. V České republice rozhoduje o využívání výjimek stanovených Evropskou Komisí ze třetích zemí Ministerstvo zemědělství svým rozhodnutím.

Zde jsou uvedeny výjimky (tzv. derogace) z fytosanitárních požadavků týkajících se zákazu nebo omezení dovozu rostlinných komodit ze třetích zemí do EU včetně vystavování rostlinolékařského osvědčení. Tyto výjimky stanovuje obvykle svým rozhodnutím Evropská Komise a členské státy ES je mohou (ale nemusí) využívat pouze tehdy, jsou-li při dovozu zajištěny dodatečné fytosanitární záruky a přijata vhodná opatření, zabraňující zvýšenému riziku šíření příslušných škodlivých organismů. V České republice rozhoduje o využívání výjimek stanovených Evropskou Komisí ze třetích zemí Ministerstvo zemědělství svým rozhodnutím.

 


8.9.2014

Výjimka, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 676 KB)


8.9.2014

Výjímka, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 676 KB)


8.9.2014

Výjimka - pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 57 KB)


8.9.2014

Výjimka pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 196 KB)


8.9.2014

Výjimka, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 692 KB)


8.9.2014

Výjimka pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 160 KB)