přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Video - Dovoz a vývoz rostlin do ČR

8.4.2013

Jednou z důležitých oblastí činnosti Státní rostlinolékařské správy je výkon dohledu a kontroly v rámci mezinárodního obchodu s rostlinnými komoditami. Dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek ze třetích zemí (tj. zemí, které nejsou členskými státy EU s výjimkou Švýcarska) má zabránit riziku možnosti zavlečení škodlivých organizmů na území České republiky. Může se jednat o organizmy, které se již vyskytují na území ČR, ale také o škodlivé organismy, které se u nás nevyskytují a jejich rozšíření by mohlo způsobit závažné hospodářské škody. Tyto škodlivé organizmy souhrnně označujeme jako tzv. regulované škodlivé organizmy. Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do ČR ze třetích zemí se řídí fytosanitární legislativou, která je srovnatelná ve všech členských státech EU. Obecně lze říct, že omezení se týkají všech rostlin určených k pěstování, některých druhů osiva, několika druhů ovoce a zeleniny, řezaných květin a dřeva. Některé druhy rostlin je zakázáno dovážet úplně nebo jen z některých vyjmenovaných oblastí nebo zemí.