přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
20.9.2010

Bulletin NRL 3/2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 12 MB)

 • Návrh metodiky zacvičení experta pro detekci živočišných proteinů v krmivech mikroskopickou metodou se zaměřením na svalová vlákna a kostní fragmenty jako komponent kontaminace krmiv
 • Stanovení cukrů (glukoza, galaktoza, sacharoza, fruktoza, laktoza, maltoza) metodou iontové chromatografie
 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky – 4 Půdní kyselost – acidita

30.4.2010

Bulletin NRL 2/2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

 • Stanovení polybromovaných POP metodou GC-MS (literární rešerše) 
 • Optimalizace stanovení PBDE s využitím GC/MS
 • Stanovení obsahu 3-methylpyrazolu v hnojivech
 • Zavedení metod pro stanovení aktivit půdních enzymů dle ISO/TS 22939 pomocí fluorogenních substrátů 

22.2.2010

Bulletin NRL 1/2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 501 KB)

 • Vývoj kalibrační rovnice na N-látky a škrob ve sladovnickém ječmeni metodou FT-NIRS
 • Využití mikrovlnného rozkladu pro hydrolýzu krmiv – stanovení lysinu
 • Stanovení vybraných prvků v rostlinách metodou ICP-MS po mikrovlnném rozkladu
 • Zavedení multireziduální metody stanovení pesticidů metodou GC-MS/MS

27.11.2009

Bulletin NRL 3/2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

 • Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID
 • Stanovení ß-karotenu a dalších karotenoidů metodou HPLC
 • Stanovení antioxidantů – BHA, BHT, gallátů a ethoxyquinu v premixech a krmných směsích

4.6.2009

Bulletin NRL 2/2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1014 KB)

 • Zavedení metod detekce transgenních odrůd rýže LL601, kukuřice DAS 59122, řepy cukrovky H7-1 a bramboru EH 92-527-1, část 1.: kukuřice DAS 59122
 • Zavedení detekce rostlinných patogenů
 • Ověření možnosti náhrady klasického 1 mm sítka mlýnku ZM 200 při mletí slunečnic za distanční sítko 1,5 mm
 • Zavedení a optimalizace pracovních postupů pro nový automatický extraktor Büchi B-811
 • Stanovení hliníku ve vybraných lesních půdách

12.2.2009

Bulletin NRL 1/2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 468 KB)

 • Porovnání výsledků stanovení obsahu uhlíku a dusíku v půdních vzorcích různými metodami stanovení
 • Zpracování SOP pro přípravu slabých extrakčních činidel (vodný výluh, 1M NH4NO3) a měření vyextrahovaných prvků metodou ICP-MS
 • Stanovení mykotoxinů T-2 toxinu a HT-2 toxinu v krmivech
 • Stanovení hydroxyprolinu v kuřecím mase metodou ionexové chromatografie
 • Alkaloidy lupiny a využití lupiny v krmivářské praxi

11.11.2008

Bulletin NRL 3/2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky

23.7.2008

Bulletin NRL 2/2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 797 KB)

 • Zavedení metod detekce transgenních odrůd kukuřice DAS 59122
 • Dioxinový screening metodou Biosense
 • Zavedení multireziduální metody stanovení pesticidů v krmivech metodou LC-MS/MS

9.3.2008

Bulletin NRL 1/2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 541 KB)

 • Využití extraktorů ASE a IKA pro přípravu a čištění vzorku pro GC/MS analýzy
 • Stanovení thalia ve vzorcích rostlinného materiálu
 • Stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAHs) v půdách metodou HPLC

9.11.2007

Bulletin NRL 3/2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Ověření podmínek mikrovlnného tlakového rozkladu vzorků krmiv pro stanovení nežádoucích látek v krmivech
 • Ověření mikrovlnného rozkladu pro analýzu rostlinného materiálu
 • Stanovení vybraných pesticidů metodou HPLC-MS
 • Příprava pšeničné mouky pro Rapid Mix Test
zobrazit po