přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
25.3.2014

Bulletin NRL 1/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 827 KB)

 • Stanovení živočišných tkání v krmivech metodou RT-PCR pro přežvýkavce
 • Izolace a stanovení počtu probiotických kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) podle ČSN EN 15789
 • Zavedení detekce screeningových sekvencí nptII, bar, P-FMV, cryIA(b), pat

29.10.2013

Bulletin NRL 3/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 716 KB)

 • Stanovení namořenosti obilovin
 • Stanovení glycerol-triheptanoátu (GTH) ve zpracovaných odpadních surovinách živočišného původu metodou GC-MS
 • Úprava mineralizačního postupu rostlinného materiálu na suché cestě pro rozklad lesních vegetativních orgánů
 • Převod metod stanovení doplňkových látek na přístroj UHPLC (Dionex UltiMate 3000)

4.6.2013

Bulletin NRL 2/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení metody LC/MS/MS pro stanovení melaminu, kyseliny kyanurové, ammelidu a ammelinu v krmivech a jiných matricích
 • Skupinové stanovení vybraných mykotoxinů metodou LC-MS
 • Stanovení PCB a OCP v rostlinách
 • Stanovení reziduí pesticidů v rostlinách (vinná réva) 

11.3.2013

Bulletin NRL 1/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Multireziduální stanovení pesticidů metodou LC-MS/MS
 • Přímá extrakce DNA z půdních vzorků
 • Stanovení obsahu morfinu v makovině metodou HPLC

1.11.2012

Bulletin NRL 3/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Využití komerčních kitů pro extrakci rostlinné DNA
 • Ověření časové použitelnosti pomletého vzorku při stanovení obsahu oleje ve slunečnicovém semeni
 • Stanovení vybraných perfluorovaných látek metodou UPLC-MS/MS

8.6.2012

Bulletin NRL 2/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 980 KB)

 • Stanovení dusičnanů, síranů a chloridů ve vodách a vodných extraktech půd metodou iontové chromatografie
 • Stanovení kyseliny benzoové v krmivech metodou HPLC s UV detekcí
 • Zavedení techniky UHPLC
 • Vývoj kalibrační rovnice na tvrdost zrna a sušinu v celém zrnu pšenice metodou FT-NIR spektroskopie

28.2.2012

Bulletin NRL 1/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 736 KB)

 • Stanovení obsahu fluoru v krmivech
 • Stanovení specií arsenu v krmivech
 • Vývoj kalibrační rovnice pro oves pluchatý metodou FT-NIR spektroskopie
 • Optimalizace a širší využití metody Mehlich 3 v systému agrochemického zkoušení půd, Část 1. Optimalizace stanovení P a S metodou Mehlich 3

30.11.2011

Bulletin NRL 3/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení bacitracinu, tylosinu, carbadoxu, olachindoxu a virginiamycinu metodou LC/MS/MS
 • Vývoj kalibrační rovnice pro vybrané parametry v luštěninách metodou FT-NIR spektroskopie
 • Oxidačně redukční procesy v půdách

14.7.2011

Bulletin NRL 2/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení obsahu vody a obsahu glycerolu ve vedlejším produktu vznikajícím při výrobě bionafty
 • Zavedení metody pro testování chemikálií pomocí testu s využitím dravého roztoče Hypoaspis aculifer
 • Využití metody gelové permeační chromatografie pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
 • Využití HPLC pro stanovení kyseliny močové

3.3.2011

Bulletin NRL 1/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 810 KB)

 • Stanovení jodu v krmivech a mléce
 • Stanovení selenu ve vzorcích půd
 • Zavedení metody stanovení β-karotenu ve vybraných odrůdách pšenice
 • Plán obecného validačního postupu pro analytické metody používané v laboratořích ÚKZÚZ
zobrazit po