přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
1.6.2017

Bulletin NRL 2/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 479 KB)

 • Zavedení metody založené na analýze mikrosatelitů (SSR markerů) pro identifikaci odrůd u révy vinné
 • Převedení metod pro sledování mykotoxinů a dalších nežádoucích látek v krmivech z LC-MS (iontová past) na jiný LC-MS systém
 • Analýza obsahu feromonových odparníků

20.3.2017

Bulletin 1/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 958 KB)

 • Stanovení nízkých koncentrací dusíku v hnojivech
 • Zavedení metody na stanovení aktivity denitrifikačních enzymů v půdních vzorcích
 • Rozšíření testu pro stanovení krátkodobé nitrifikační aktivity (SNA) o možnost analyzovat potenciálně biologicky aktivní hnojiva
 • Převedení stanovení pesticidů na nový GC-MS/MS systém

3.11.2016

Bulletin NRL 3/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Ověření homogenity vzorku pro sledování mykotoxinů
 • Zavedení stanovení HBCD metodou LC-MS/MS
 • Zavedení metody pro stanovení (horkou) vodou extrahovatelného uhlíku
 • Vývoj kalibračních rovnic na sušinu a dusíkaté látky ve vzorcích žita setého metodou FT-NIR spektroskopie

2.6.2016

Bulletin NRL 2/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení flash metody pro měření inhibice luminiscence bakterie Vibrio fischeri
 • Zavedení detekce vnitřního genu bavlny a modifikace 281-24-236 x 3006-210-23 pro syntézu proteinů Cry1F a Cry1Ac
 • Stanovení obsahu karvonu v kmínové silici

8.3.2016

Bulletin NRL 1/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení ergotových alkaloidů
 • Zavedení detekce DP 356043 u sóji a MS8, Rf3, MS8xRf3 u řepky
 • Stanovení organických forem selenu ve vzorcích krmiv

9.11.2015

Bulletin NRL 3/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení testu ekotoxicity se salátem Lactuca sativa
 • Extrakce mikrobiální DNA ze vzorků lesních půd
 • Stanovení obsahu taninu v čiroku spektrofotometricky

1.6.2015

Bulletin NRL 2/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 968 KB)

 • Stanovení reziduí dithiokarbamátových fungicidů
 • Stanovení perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích
 • Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v rostlinném materiálu

11.2.2015

Bulletin NRL 1/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 521 KB)

 • Kvantitativní stanovení kyseliny močové v organických hnojivech metodou HPLC
 • Ověření postupu analýzy hnojiv metodou FAAS a ICP-OES
 • Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (Enterococcus faecium) podle ČSN EN 15788

4.11.2014

Bulletin NRL 3/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 928 KB)

 • Stanovení kvartérních amóniových pesticidů metodou UPLC-MS/MS
 • Zavedení detekce MON863, MIR604, DAS1507 a vybraných kombinací transgenů u kukuřice

17.6.2014

Bulletin NRL 2/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 990 KB)

 • Zavedení metody stanovení vitaminu D v krmivech s využitím techniky LC
 • Stanovení obsahu dusitanů a dusičnanů v silážích a senážích
 • Vývoj kalibrační rovnice na olej ve vzorcích máku metodou FT-NIRS
zobrazit po