přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metody chemických analýz

Horizont nadložního humusu:
půdní reakce aktivní (pHH2O)
obsah N (do roku 2002 metodou Kjeldahla, po roce 2002 metodou NIRS)
extrahovatelný obsah P, K, Ca, Mg, Mn, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, Cr ve výluhu HNO3 (c = 2 mol/L) měřený na ICP OES

Organominerální a minerální horizonty:
půdní reakce aktivní (pHH2O)
obsah N (do roku 2002 metodou Kjeldahla, po roce 2002 metodou NIRS)
extrahovatelný obsah P, K, Ca, Mg, Mn, Al, Fe ve výluhu HNO3 (c=2mol/L), měřený na ICP OES
přístupný obsah živin P, K, Ca, Mg ve výluhu Mehlich III; Ca a Mg měřený FAAS;měřený FAES; P měřený spektrofotometricky