přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodický návod pro hnojení plodin

Cílem hnojení je zajistit pro pěstované plodiny nezbytné množství živin potřebných pro dosažení žádoucího výnosu, odpovídající kvality a nezávadnosti produkce. Tento metodický návod pro hnojení plodin je určen zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky. Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe.

Rok vydání:2012
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče, Ekologické zemědělství a biopotraviny, Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Půda a evidence půdy
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ISBN:ISBN 978-80-7401-024-8

Přílohy