přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitoring rybničních a říčních sedimentů za období 1995 - 2010

Sediment z vodního toku či vodní nádrže (rybníku) vzniká prostou sedimentací (usazováním) erodovaných pevných částic, které jsou přirozeně unášeny vodou.

Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Rybářství
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Přílohy