přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poznámka ke zprávám

Přílohy, které nejsou přístupné v níže uvedených PDF dokumentech nebo ve zprávách a starší zprávy, je možné získat po domluvě na OdPL {sarkapolakova@ukzuzcz}.


20.4.2017

Výsledky aktivního biomonitoringu za rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Aktivní biomonitoring je jednou z možných metod vedoucích ke zjištění aktuálních atmosférických depozičních zátěží krajiny a především zemědělské produkce vybranými prvky, spočívající v cíleném vystavení vybraných rostlin vlivům v zájmovém území a sledování jejich reakce.


26.4.2016

Výsledky aktivního biomonitoringu za rok 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Aktivní biomonitoring je jednou z možných metod vedoucích ke zjištění aktuálních atmosférických depozičních zátěží krajiny a především zemědělské produkce vybranými prvky, spočívající v cíleném vystavení vybraných rostlin vlivům v zájmovém území a sledování jejich reakce.


11.4.2016

Výsledky aktivního biomonitoringu za rok 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


13.2.2014

Výsledky aktivního biomonitoringu za rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)25.5.2018

Sledování imisí prostřednictvím Aktivního biomonitoringu

Metoda biomonitoringu je založena na interakci živých organismů se životním prostředím, přičemž se na vybraných rostlinách (bioindikátorech) se sledují změny, vyvolané působením cizorodých látek z prostředí.