přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB

 

Fotosoutěž spuštěna
více

 


souhrn informací

 

Nové fytosanitární požadavky EU 2019
více

 

Přílohy


zobrazit po
12.2.2013

Bulletin semenářské kontroly 1/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 16 MB)

Zpravodaj odboru osiv a sadby, ročník XLIX


2.2.2013

Průzkum lesních půd v České republice

Tisková zpráva – Dne 30. ledna 2013 se v sídle ÚKZÚZ Brno konal seminář „Průzkum výživy lesa v České republice“. Semináře se zúčastnilo 47 specialistů na výživu rostlin a půdoznalství i chemiků. Přítomen byl zástupce Úseku lesního hospodářství MZe ČR Ing. Jiří Bílý Ph.D., představitel LČR Hradec Králové Ing. Václav Rybář, pedagogové z MZLU Brno prof. Jiří Kulhavý, prof. Klement Rejšek, doc. Dušan Vavříček, dále ředitel VÚLHM dr. Bohumír Lomský s kolegy i specialisté z ÚHÚL Brandýs nad Labem a další zástupci odborné veřejnosti.


1.2.2013

Prezentace ze školení programu PPP pro vzdělávací zařízení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Prezentace pro vzdělávací zařízení. Návod na použití programu PPP: správa pověřené vzdělávací instituce a správa odborně způsobilých osob.


Datum konání: 30.1.2013  10:00 – 13:00

Odborný seminář - Průzkum výživy lesa v České republice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce úřední kontrolypořádá odborný seminář Průzkum výživy lesa v České republice…


28.1.2013

Manuál pro vzdělávací zařízení do programu PPP- správa kurzů a školení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Manuál pro pověřené vzdělávací zařízení pro správu základních kurzů (I. a II. stupeň odborné způsobilosti) a doplňujících školení (I., II. a III. stupeň odborné způsobilosti).

Manuál bude průběžně aktualizován.


28.1.2013

Manuál pro vzdělávací zařízení do programu PPP- Vydávání osvědčení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Manuál pro pověřené vzdělávací zařízení, sloužící pro vydávání osvědčení I. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Manuál bude průběžně aktualizován.


28.1.2013

Nový systém vyhodnocování zakázaných pesticidů v ČR

Tisková zpráva – Ve dnech 21.-22. ledna 2013 se konal ve švýcarském výzkumném ústavu FiBL Frick za účasti expertů ÚKZÚZ úvodní workshop mezinárodního projektu „Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)".


23.1.2013

Původci mazlavé a zakrslé snětivosti pšenice - 2012 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 14 KB)

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu výskytu původců mazlavé snětivosti pšenice (Tilletia caries, T. laevis) a původce zakrslé snětivosti pšenice (Tilletia controversa) v zrnu pšenice ozimé prováděného SRS v roce 2012


17.1.2013

Fytosanitární opatření Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska omezující dodávky rostlin a dřeva jasanů do těchto zemí

V říjnu a listopadu 2012 přijaly Irsko a Spojené království fytosanitární předpisy, které mají zabránit zavlékání a šíření houbového patogenu Chalara fraxinea na území těchto států. Tyto předpisy omezují, resp. prakticky v současné době zakazují dodávky rostlin jasanů na území Irska a Spojeného království. Předpisy dále stanovují zvláštní požadavky, které je nutné dodržet při dodávkách dřeva jasanů na území Irska a Severního Irska.


12.1.2013

Návštěva náměstka ministra zemědělství Jiřího Macha v ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Dne 9. ledna 2013 navštívil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně náměstek ministra zemědělství pro Úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství RNDr. Jiří Mach, který zastřešuje agendy s přímou vazbou na ÚKZÚZ.

zobrazit po