přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 


souhrn informací

 

 

Fyto seminář PRAHA

!!! AKCE ZRUŠENA !!!

 

Přílohy


zobrazit po
4.4.2012

Jednání česko - běloruské pracovní skupiny pro spolupráci v zemědělství a potravinářství

Tisková zpráva – 3. 4. 2012 U příležitosti návštěvy veletrhu Techagro v Brně jednala v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu delegace MZe ČR a Ministerstva zemědělství a potravinářství Běloruské republiky.


29.3.2012

Kauza podezřelých konzerv pro psy z Polska

Tisková zpráva – V kauze dovozu podezřelých konzerv pro psy se objevily nové skutečnosti. Včera, 28. 3., byla inspektory ÚKZÚZ provedena hloubková kontrola ve firmě, do které mělo potenciálně závadné krmivo dorazit.


28.3.2012

Vaječná moučka v psích konzervách z Polska

Tisková zpráva – Dne 27.3.2012 byla na FTV Prima odvysílána reportáž, týkající se dodávky přibližně 600kg konzerv pro psy do České republiky, ve kterých mohla být přítomna zpracovaná, zdraví škodlivá, vaječná moučka.


28.3.2012

Význam kontrol a zkušebnictví v zemědělství

Tisková zpráva – Potřebujeme vůbec v zemědělství kontrolu a zkušebnictví? V médiích se v poslední době v souvislosti s plánovanými úsporami ve státním rozpočtu objevily informace o rušení některých úřadů, případně výrazném omezení rozsahu jejich činností. Mezi uvedenými institucemi byl i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Vzhledem k tomu, že nebylo nijak specifikováno, čím se zabývá a na co vynakládá svůj rozpočet, považuji za vhodné o tom čtenáře alespoň stručně informovat.


23.3.2012

Reakce na zprávu - bílkovinná krmiva živočišného původu

Tisková zpráva – Dne 20. 3. vydala agentura ITAR-TASS zprávu, že Rusko prostřednictvím rozhodnutí federální veterinární správy pozastavuje od 26. března dovoz bílkovinného krmiva živočišného původu ze zemí Evropské unie. Veterinární správa vysvětluje svoje rozhodnutí obavami, že by se v Rusku mohla rozšířit takzvaná nemoc šílených krav (bovinní spongiformní encefalopatie). Výjimku v dovozu budou podle veterinární správy tvořit rybí moučka a mléčné výrobky.


16.3.2012

Zaměření úředních kontrol ekologického zemědělství v roce 2012

Tisková zpráva – V současné době lze v České republice pozorovat nejen stoupající poptávku po biopotravinách, ale i zájem veřejnosti o roli ekologického zemědělství při údržbě krajiny. Toto je příčinou rozmachu ekologického zemědělství, a to především na úrovni zemědělské prvovýroby.


12.3.2012

Nový typ delegovaných kontrol

Tisková zpráva – ÚKZÚZ v rámci delegovaných kontrol pro platební agenturu provádí kontroly agroenvironmentálních opatření a od letošního roku je SZIFem delegován ke kontrolám nad dodržováním podmínek stanovených v rámci zvláštních podpor u pěstitelů brambor na výrobu škrobu a u pěstitelů chmele.


12.3.2012

Další agenda napojena na Datové schránky

Nově lze žádost o udělení výjimky k použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství odeslat z Portálu farmáře přímo do Datové schránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Žadateli je po vyplnění formuláře žádosti a jeho odeslání k dispozici odkaz na komunikační modul, který umožní snadno, rychle a bezpapírově odeslat žádost dle správní řádu. Více informací je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


29.2.2012

Výroční zpráva Státní rostlinolékařské správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2011.

Výroční zprávu předkládá Státní rostlinolékařská správa jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


27.2.2012

Reakce na článek - Maso je kvůli zkrmování antibiotik rizikové

Tisková zpráva – V pátek dne 24.2.2012 byla na portálu www.novinky.cz zveřejněna zpráva, která obsahovala informace o rutinním zkrmování antibiotik v zemích EU a jeho negativním dopadu na lidské zdraví, obzvláště u lidí s oslabenou imunitou. I přesto, že ÚKZÚZ zodpovídá pouze za část nemedikovaných krmiv, přinášíme vysvětlení, abychom uvedli výše zmíněný článek na pravou míru.

zobrazit po