přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB

 

Fotosoutěž spuštěna
více

 


souhrn informací

 

Nové fytosanitární požadavky EU 2019
více

 

Přílohy


zobrazit po
22.10.2013

Háďátko borovicové Bursaphelenchus xylophilus PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Háďátko borovicové je celosvětově významným invazním škůdcem borovic. Napadá zdravé či ještě vitální stromy a poškozuje jejich dřevní pletiva, která ztrácejí schopnost transportovat vodu, a stromy následně chřadnou a odumírají. Přenos háďátka z napadených stromů na nenapadené zprostředkovávají tesaříci (kozlíčci) z rodu Monochamus.


22.10.2013

Karanténní nepoviry okrasných rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Virus kroužkovitosti tabáku (TRSV) a virus kroužkovitosti rajčete (ToRSV) jsou karanténními škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je na území EU zakázáno. Virus kroužkovitosti tabáku byl poprvé popsán v Americe ve 30. letech 20. století na rostlinách tabáku virginského (Nicotiana tabacum). Ve své domovině může způsobovat až 100% ztráty pěstitelům sóji luštinaté (Glycine max), na které je původcem spály pupenů. Virus kroužkovitosti rajčete byl definitivně popsán a pojmenován v 50. letech 20. století, avšak objeven byl již v roce 1936. Virus kroužkovitosti rajčete je jedním z nejškodlivějších virů ovocných stromů a drobného ovoce v Severní Americe


18.10.2013

Dodávky laboratorního spotřebního materiálu (ekotoxikologie, stanovení GHG, stanovení POPs) II. ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 2 MB)

Termín uveřejnění od 18. 10. 2013 do 29. 10. 2013


17.10.2013

Poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 5 MB)

Termín uveřejnění od 17. 10. 2013 do 7. 11. 2013


16.10.2013

Dodávka MS/MS detektoru ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 3 MB)

Termín uveřejnění od 16. 10. 2013 do 1. 11. 2013


16.10.2013

Dodatečné informace III k VZ "Poskytování služeb monitoringu vozidel" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 460 KB)


16.10.2013

Dodávka 2 ks stavebních buněk PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Termín uveřejnění od 16. 10. 2013 do 1. 11. 2013


16.10.2013

Dodávka sběracího vozu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Termín uveřejnění od 16. 10. 2013 do 1. 11. 2013


4.10.2013

Dodatečné informace II. k VZ "Poskytování služeb monitoringu vozidel" ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 1 MB)


4.10.2013

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2013 1. a 2. část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

V této publikaci jsou uvedeny všechny množitelské plochy, které byly přihlášené k uznávacímu řizení v řádných termínech určených pro uznávací řízení v roce 2013.

zobrazit po