přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 


souhrn informací

 

 

Fyto seminář PRAHA

!!! AKCE ZRUŠENA !!!

 

Přílohy


zobrazit po
14.3.2013

Seminář "Mykotoxiny a zemědělská produkce"

Tisková zpráva – Ve středu 13. 3. 2013 se v prostorách BVV Brno uskutečnil seminář “Mykotoxiny a zemědělská produkce“, jehož pořadatelem byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Seminář se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, zúčastnilo se jej přes 150 zájemců o tuto problematiku. Spektrum posluchačů bylo široké, od zástupců státních úřadů, přes univerzity a výzkumné organizace, až po reprezentanty krmivářské a potravinářské praxe.


6.3.2013

Projednání „slučovacího zákona“ SRS a ÚKZÚZ na Vládě

Tisková zpráva – Na programu schůze Vlády České republiky je dnes zařazen k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


5.3.2013

Olejniny

SDO - řepka olejka, sója, sója luštinatá, PO - hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný, Samostatný informační leták - sója luštinatá


28.2.2013

Výroční zpráva Státní rostlinolékařské správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012

Výroční zprávu předkládá Státní rostlinolékařská správa jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


26.2.2013

Bázlivec kukuřičný - závěrečná zpráva za rok 2012

Výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v ČR v roce 2012.


14.2.2013

Proces slučování - legislativní info

Tisková zpráva – Legislativní návrh novely zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a některých dalších zákonů, kterým dojde ke sloučení ÚKZÚZ a SRS, byl začátkem února 2013 odeslán na Úřad vlády.


14.2.2013

Původci virových zakrslostí obilnin a křísek polní - 2012

Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců virových zakrslostí obilnin – viru zakrslosti pšenice (WDV) a viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) - prováděného SRS v roce 2012; Rozsah a výsledky průzkumu výskytu přenašeče WDV kříska polního (Psammotettix alienus) prováděného SRS v roce 2012.


12.2.2013

Bulletin semenářské kontroly 1/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 16 MB)

Zpravodaj odboru osiv a sadby, ročník XLIX


2.2.2013

Průzkum lesních půd v České republice

Tisková zpráva – Dne 30. ledna 2013 se v sídle ÚKZÚZ Brno konal seminář „Průzkum výživy lesa v České republice“. Semináře se zúčastnilo 47 specialistů na výživu rostlin a půdoznalství i chemiků. Přítomen byl zástupce Úseku lesního hospodářství MZe ČR Ing. Jiří Bílý Ph.D., představitel LČR Hradec Králové Ing. Václav Rybář, pedagogové z MZLU Brno prof. Jiří Kulhavý, prof. Klement Rejšek, doc. Dušan Vavříček, dále ředitel VÚLHM dr. Bohumír Lomský s kolegy i specialisté z ÚHÚL Brandýs nad Labem a další zástupci odborné veřejnosti.


1.2.2013

Prezentace ze školení programu PPP pro vzdělávací zařízení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Prezentace pro vzdělávací zařízení. Návod na použití programu PPP: správa pověřené vzdělávací instituce a správa odborně způsobilých osob.

zobrazit po