přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým

organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 AKTUÁLNĚ

 13. 6. 2018 Vysoká u Příbramě - tisková zpráva

 

Přílohy


zobrazit po
18.10.2013

Dodávky laboratorního spotřebního materiálu (ekotoxikologie, stanovení GHG, stanovení POPs) II. ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 2 MB)

Termín uveřejnění od 18. 10. 2013 do 29. 10. 2013


17.10.2013

Poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 5 MB)

Termín uveřejnění od 17. 10. 2013 do 7. 11. 2013


16.10.2013

Dodávka MS/MS detektoru ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 3 MB)

Termín uveřejnění od 16. 10. 2013 do 1. 11. 2013


16.10.2013

Dodatečné informace III k VZ "Poskytování služeb monitoringu vozidel" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 460 KB)


16.10.2013

Dodávka 2 ks stavebních buněk PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Termín uveřejnění od 16. 10. 2013 do 1. 11. 2013


16.10.2013

Dodávka sběracího vozu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Termín uveřejnění od 16. 10. 2013 do 1. 11. 2013


4.10.2013

Dodatečné informace II. k VZ "Poskytování služeb monitoringu vozidel" ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 1 MB)


4.10.2013

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2013 1. a 2. část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

V této publikaci jsou uvedeny všechny množitelské plochy, které byly přihlášené k uznávacímu řizení v řádných termínech určených pro uznávací řízení v roce 2013.


3.10.2013

Dodávka řezačky slámy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Termín uveřejnění od 3. 10. 2013 do 17. 10. 2013


3.10.2013

Dodávka válců Cambridge PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Termín uveřejnění od 3. 10. 2013 do 17. 10. 2013

zobrazit po