přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým

organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 AKTUÁLNĚ

 13. 6. 2018 Vysoká u Příbramě

 

Přílohy


zobrazit po
10.9.2013

Slučovací zákon publikován ve Sbírce zákonů

Tisková zpráva – Dne 10. 9. 2013 byl ve Sbírce zákonů v částce 106 publikován zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb...


5.9.2013

Dodávky standardů a speciálních druhů chemikálií pro analýzu POPs a ekotoxikologii ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 2 MB)

Termín uveřejnění od 5. 9. 2013 do 20. 9. 2013


5.9.2013

Dodávky laboratorního spotřebního materiálu ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 2 MB)

Termín uveřejnění od 5. 9. 2013 do 20. 9. 2013


5.9.2013

Dodávka kombinovaného neseného kypřiče PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Termín uveřejnění od 5. 9. 2013 do 18. 9. 2013


5.9.2013

Dodávka 5 ks GPS přístrojů pro ruční sběr dat v terénu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Termín uveřejnění od 5. 9. 2013 do 17. 9. 2013


5.9.2013

Žito ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 294 KB)


5.9.2013

Pšenice ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 550 KB)


4.9.2013

Provádění laboratorních rozborů - DIOXINY II. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Termín uveřejnění od 4. 9. 2013 do 16.9.2013


3.9.2013

Žádost o povolení nového přípravku na ochranu rostlin formou vzájemného uznávání v souladu s nařízením EP a Rady č. 1107/2009

Instrukce k žádosti o povolení nového přípravku na ochranu rostlin formou vzájemného uznávání.


28.8.2013

Slučovací zákon podespán prezidentem republiky

Tisková zpráva – Od nového roku bude státní dozor nad rostlinnou produkcí zastřešen jednou organizací. Zákon podepsal prezident republiky.

zobrazit po