přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER
 

 

Další akcí, kterou připravujeme je odborný seminář
INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN
1. 3. 2017 - PRAHA, MZe, místnost č. 400

IOR Obilniny

Srdečně zveme!

 

Přílohy


zobrazit po
23.11.2016

Nařízení ÚKZÚZ - Xylella fastidiosa

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa. AKTUALIZACE PŘÍLOHY "SEZNAM HOSTITELSKÝCH ROSTLIN BAKTERIE XYLELLA FASTIDIOSA".


16.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada, v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 472 KB)


16.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rady/Odborného rady – Odborný referent, Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru, Odboru ochrany proti škodlivým organismům PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 484 KB)


16.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný referent, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby, pracoviště Praha, Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 478 KB)


15.11.2016

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIV, číslo 8 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


Datum konání: 14.11.2016  10:00 – 15.11.2016  15:30

BIO SUMMIT 2016

ÚKZÚZ je odborným partnerem konference Biosummit 2016, tradičního setkání aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii. Za naši organizaci přijal pozvání…


Datum konání: 9.11.2016  9:00 – 10.11.2016  13:00

XIX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY

Ve dnech 9. - 10. listopadu 2016 se při příležitosti 20. výročí založení České společnosti rostlinolékařské uskuteční XIX. Rostlinolékařské dny v Pardubicích. Akci…


8.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Správce informačních a komunikačních technologií, Oddělení ICT, Odbor informatiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 387 KB)


7.11.2016

Výsledky analýz vzorků krmiv za říjen 2016 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 55 KB)


5.11.2016

Tritikale ozimé - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties

zobrazit po