přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 25. 10. v PLZNI
14. 11. v OPAVĚ

 

XF
Info

 

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 25.10.2017  9:00 – 13:00

Seminář DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL - PLZEŇ

Zveme Vás na seminář na téma dřevěného obalového materiálu …


19.9.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada/inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň, Odbor kontroly zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 642 KB)


19.9.2017

Další krok k zefektivnění úředních kontrol krmiv v ČR

Tisková zpráva – Výsledkem náročných společných jednání zástupců krmivářského průmyslu a kontrolních autorit je podepsání Memoranda v oblasti krmiv. To si klade za cíl další zkvalitnění již tak vysoké úrovně bezpečnosti a kvality krmiv za současného snížení počtu prováděných úředních kontrol.


18.9.2017

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.8. - 31.8. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 503 KB)


15.9.2017

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVI, číslo 6 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


15.9.2017

Pracovní příležitosti

NOVĚ přidány nabídky na pracovní pozice - EKONOM, pracoviště Praha * INSPEKTOR SPECIALISTA, pracoviště Praha, Plzeň * VRCHNÍ REFERENT/POKUSNÍK, pracoviště Zkušební stanice Čáslav * VRCHNÍ REFERENT/POKUSNÍK, pracoviště Zkušební stanice Staňkov


14.9.2017

Řepka ozimá - 2. a 3. rok zkoušek PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


14.9.2017

Peluška ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 843 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


14.9.2017

Hrách polní ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 876 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


14.9.2017

Hrách polní jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


14.9.2017

Kmín kořenný PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 561 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


12.9.2017

Nařízení ÚKZÚZ - dřepčíci rodu Epitrix

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis. AKTUALIZACE PŘÍLOHY "SEZNAM VYMEZENÝCH ÚZEMÍ S VÝSKYTEM REGULOVANÝCH DRUHŮ DŘEPČÍKŮ RODU EPITRIX NA ÚZEMÍ EU".


7.9.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za srpen 2017 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 85 KB)


6.9.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Věrovany1, Odbor provozní a zkušební, Sekce rostlinné výroby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 602 KB)


6.9.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební, Sekce rostlinné výroby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 604 KB)


6.9.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/Rada – Hlavní pokusník na Zkušební stanici Čáslav, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 532 KB)


4.9.2017

Brambor - velmi rané odrůdy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 576 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


4.9.2017

Řepka ozimá - 1. rok zkoušek PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


30.8.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Interní auditor PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 491 KB)


30.8.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Administrativní pracovník PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 493 KB)


28.8.2017

Projevuje se další škůdce kukuřice – zavíječ kukuřičný

Tisková zpráva – Výskyt hmyzích škůdců potvrzuje změny klimatu. Vliv na snížení výnosů kukuřice bude mít díky extrémnímu suchu nejen výskyt bázlivce kukuřičného, o kterém jsme již informovali, ale i zavíječe kukuřičného, jehož silné výskyty zaznamenáváme od poloviny srpna. Silná poškození se objevují i ve vyšších polohách, a to nejen v případě tohoto škůdce, ale např. u viróz obilnin.


25.8.2017

Pšenice setá ozimá - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Průběžné výsledky pokusů pro Seznam doporučených odrůd - kompletní.


25.8.2017

Mák setý ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 592 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


25.8.2017

Ječmen ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 462 KB)

Předběžné výsledky zkoušení odrůd.


Datum konání: 24.8.2017  9:00 – 29.8.2017  17:00

Země Živitelka 2017

Opět prezentujeme naše činnosti na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Zastavte se za námi na expozici MZe, pavilon T1. Naši specialisté Vám…


23.8.2017

Ruská federace zavedla nové fytosanitární podmínky pro dovoz

V souvislosti se sjednocením fytosanitárních podmínek v rámci Eurasijské ekonomické unie (EAEU) byly zavedeny nové fytosanitární podmínky pro dovoz regulovaných komodit a karanténních objektů.


21.8.2017

Sklizňové plochy chmelnic v České republice 2017

Tisková zpráva – Tisková zpráva - Z letošní sumarizace sklizňových ploch chmelnic za Českou republiku vyplývá, že plocha chmelnic opět vzrostla. K datu 20.8.2017 eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sklizňovou plochu 4945 hektarů, což představuje nárůst oproti loňsku o 170 hektarů (v roce 2016 bylo 4775 hektarů). Toto zvýšení sklizňové plochy představuje nárůst 3,56 procenta.


18.8.2017

Tritikale ozimé - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 219 KB)

Průběžné výsledky pokusů pro Seznam doporučených odrůd.


17.8.2017

Dřepčíci ohrožují nově zakládané porosty řepek

Tisková zpráva – Škodlivost dřepčíků se rok od roku zvyšuje. Na základě monitoringu jsme zaznamenali jejich první silné výskyty, zejména v oblasti jižní Moravy (okres Znojmo) a dále v okrese Třebíč (k.ú. Moravské Budějovice). Doporučujeme pěstitelům řepky projít si své porosty a zjistit, zda se na výdrolech či na polích s čerstvě vzešlou řepkou neobjevují dospělci dřepčíků. K předcházení výskytu tohoto škůdce a nejspolehlivější ochranou je snížit podíl řepky v osevním postupu pod 15 %.


15.8.2017

Seznam rostlinolékařských inspektorů ÚKZÚZ pro dovoz a vývoz DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 24 KB)

Změna kontaktů na inspektory zajišťující dovoz a vývoz


14.8.2017

Upozornění na termín podání prohlášení o zásobách vinařských produktů

Upozorňujeme na povinnost podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě se zasílají prohlášení s nulou. Termín podání je do 11. 9. 2017.


14.8.2017

Nařízení ÚKZÚZ - Xylella fastidiosa

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa. AKTUALIZACE PŘÍLOHY "SEZNAM HOSTITELSKÝCH ROSTLIN BAKTERIE XYLELLA FASTIDIOSA".


11.8.2017

Zpráva o činnosti ÚKZÚZ za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu za rok 2016


11.8.2017

Řepka ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 285 KB)


10.8.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborného referent / referent státní správy - technik, Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 604 KB)


10.8.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada / Zbožíznalec, Oddělení krmiv, Sekce zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 531 KB)


9.8.2017

Kontrola rostlin na letištích rozšířena o nové invazní druhy

Tisková zpráva – S datem účinnosti aktualizace unijního seznamu nepůvodních invazních druhů jsme stávající kontroly zásilek dovážených rostlin na letištích rozšířili o nově přidané druhy rostlin. Jedná se celkem o devět druhů invazních rostlin včetně bolševníku velkolepého, netýkavky žláznaté nebo klejichy hedvábné, která se začíná vyskytovat např. na polích jižní Moravy.


8.8.2017

Aktuálně k silným výskytům bázlivce kukuřičného

Jak jsme již začátkem července prostřednictvím médií informovali, naši inspektoři zaznamenali především na jižní Moravě silný výskyt bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice. I nadále probíhá sledování tohoto škůdce na celém území ČR. V tomto období jsou silné výskyty i v jižních Čechách a na Vysočině.


7.8.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za červenec 2017 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 72 KB)


7.8.2017

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.7. - 31.7. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 512 KB)2.8.2017

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2017

Upozorňujeme na povinnost podat do 11. 9. 2017 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a zákona č. 321/2004 Sb.


1.8.2017

Přehled výměry orné půdy v OPVZ, OPVN dle okresů v rámci ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Aktualizace dat - květen 2017


1.8.2017

Tabulka výměra orné půdy v OPVZ, OPVN dle okresů (květen 2017) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 287 KB)

Aktualizace dat - květen 2017


21.7.2017

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVI, číslo 5 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)


21.7.2017

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVI, číslo 4 - Popisy nových odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 744 KB)


20.7.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za červen 2017 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 79 KB)


18.7.2017

AGROAIR, spol. s r. o. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


13.7.2017

V porostech kukuřice zaznamenán silný výskyt bázlivce kukuřičného

Na základě monitoringu bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice jsme na celé řadě lokalit jižní Moravy zaznamenali koncem prvního červencového týdne silný výskyt dospělců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera). Brouci byli detekováni především v okresech Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Uherské Hradiště a Znojmo. V následujících týdnech se očekává gradace i na dalších lokalitách Moravy a Čech s již tradičním výskytem (Vysočina a jižní Čechy). Upozorňujeme tímto zemědělce především na jihu Moravy na možnou potřebu ošetření v místech, kde dospělci bázlivce způsobují znatelné škody žírem na bliznách vyvíjejících se palic kukuřice.


12.7.2017

Zpráva o činnostech SZV za rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, ekologického zemědělství, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.

zobrazit po