přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube
 

70 let ÚKZÚZ

 

IOR 2021 webinář
více


souhrn informací

 

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 24.2.2021  9:00 – 12:15

VÝZNAM AGROTECHNIKY V INTEGROVANÉ OCHRANĚ ROSTLIN - webinář

Zveme Vás na webinář zaměřený na…


21.1.2021

Obilniny pro EZ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství (EZ) - ječmen jarní, pšenice jarní


21.1.2021

Pracovní příležitosti

NOVĚ přidány nabídky na služební a pracovní místa


21.1.2021

Informace týkající se vydávání rostlinolékařských pasů ÚKZÚZ (souhrn výhod a nevýhod pro profesionální provozovatele) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 152 KB)

Doplněná verze.21.1.2021

Zpráva ze zkoušek na lučním porostu 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 870 KB)

Vliv obhospodařování travního porostu na produkci a kvalitu píce a na vlastnosti půdy.


20.1.2021

Způsoby podání žádosti DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 22 KB)


20.1.2021

Vzorová osnova programu DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 63 KB)


20.1.2021

Žádost o schválení programu použití kalu DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 334 KB)19.1.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 - bakterie Xylella fastidiosa

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie. AKTUALIZACE PŘÍLOHY "SEZNAM ZEMÍ, OBLASTÍ A STANOVIŠŤ PROSTÝCH XYLELLA FASTIDIOSA"


15.1.2021

Sklizeň ovoce 2020

Tisková zpráva – Z výsledků roční sumarizace dat ze sklizní ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vyplývá, že počasí v loňském roce nejvíce přálo švestkám a višním, nejméně se dařilo meruňkám.13.1.2021

Řepka jarní - kvalitativní parametry PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 201 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


11.1.2021

Informace pro zemědělce

Dne 11. 1. byly zaktualizovány obecné informace k náhradě nákladů a ztrát společné pro MRO nařízená na jaře i na podzim 2020 a soubor s nejčastějšími chybami zjištěnými při kontrole žádostí o náhradu nákladů. Podrobnosti jsou uvedeny v 2. oddílu textu.


8.1.2021

Nařízení ÚKZÚZ - háďátko borovicové

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti šíření háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus). AKTUALIZACE PŘÍLOHY "SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH ZPRACOVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍ".


8.1.2021

Upozornění pro vinohradníky a vinaře

15. leden 2021 je posledním dnem podání „Prohlášení o sklizni“ a „Prohlášení o produkci za rok 2020“. Prohlášení je třeba podat i v případě nulových hodnot.


8.1.2021

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 176 KB)

Zápis z online jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 30. 11. 2020


7.1.2021

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředů 1.12. - 31.12. 2020 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 163 KB)


7.1.2021

Výsledky analýz vzorků krmiv za prosinec 2020 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 265 KB)


6.1.2021

Výskyt hraboše polního v prosinci 2020

Z prosincových dat ÚKZÚZ získaných z monitoringu výskytu škodlivých organismů vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů od října neustále stoupá a ani významné srážky v průběhu podzimu růst populací významněji neovlivnily. V prosinci tak počty aktivních nor na hektar (AVN/ha) dosáhly hodnoty 817 AVN/ha, což u ozimých plodin, odpovídá 4,1násobku podzimního prahu škodlivosti. K nejvýznamnějšímu navýšení četnosti hrabošů došlo v Královehradeckém kraji, a to až na 10,5násobek prahu škodlivosti. Mezi další nejpostiženější kraje i nadále patří Středočeský a Ústecký kraj. Nárůst pokračuje v Olomouckém, Karlovarském, Libereckém i Jihomoravském kraji.


6.1.2021

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření v ČR

Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v České republice (aktuálně platnému do 22. 1. 2021), sděluje tímto ÚKZÚZ, že jsou i nadále v platnosti níže uvedené informace k osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


6.1.2021

Kontroly ÚKZÚZ ve školkách lesních dřevin k ověření nepřítomnosti bakterie Xylella fastidiosa PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 150 KB)


6.1.2021

Vliv hnojení hnojem a minerálního hnojení dusíkem na výnos PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích dlouhodobé polní zkoušky


22.12.2020

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím od 1. 1. 2021 ve vztahu k ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie se UK stává třetí zemí. Od 1. 1. 2021, po ukončení ročního přechodného období, tak platí nové podmínky pro dovoz a vývoz z/do UK (mimo území Severního Irska).


21.12.2020

Výsledky analýz vzorků krmiv za listopad 2020 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 288 KB)


15.12.2020

Upozornění na termín absolvování testu pro potvrzení Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

Pouze do 15. 1. 2020 (včetně) mají dodavatelé rostlinných komodit možnost absolvování distančního testu na jehož základě bude potvrzené jejich oprávnění k vydávání rostlinolékařských (RL) pasů.14.12.2020

Blíží se termín podání prohlášení pro vinohradnictví a vinařství

Prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci lze podat prostřednictvím Portálu farmáře do 15. 1. 2021.


11.12.2020

Důležité upozornění k ošetření skladovaných brambor

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) obdržel zprávu ze strany německých úřadů týkající se varování před rizikem požárů v bramborárnách, které mohou nastat v souvislosti s použitím generátorů mlhy poháněných tekutými palivy.9.12.2020

Kukuřice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

PO - Přehled odrůd kukuřice 2019 / Descriptive List of Plant Varieties of Maize 2019


8.12.2020

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd brambor na výrobu škrobu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 319 KB)

Zápis z videokonference Komise pro Seznam doporučených odrůd brambor pro výrobu škrobu ze dne 1.12.2020


8.12.2020

Sója PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 441 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


6.12.2020

Letošní sklizeň chmele se řadí k těm průměrným

Tisková zpráva – Již v průběhu vegetačního období chmele, které provázel nevyrovnaný průběh počasí, se očekávala nižší sklizeň než v roce 2019. To, že se letošní rok řadí k výnosově průměrným, potvrdila sumarizace prohlášení pěstitelů chmele provedená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).


4.12.2020

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 167 KB)

Zápis z online jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 23. 11. 2020 a elektronického hlasování k zařazení odrůd pšenice jarní do kategorií doporučování pro rok 2021


4.12.2020

Tritikale ozimé - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 274 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


4.12.2020

Pšenice ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 876 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


4.12.2020

Žito ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 288 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


4.12.2020

Tritikale ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 246 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


4.12.2020

Žito jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 254 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


4.12.2020

Výskyt hraboše polního v listopadu 2020

Z listopadových dat ÚKZÚZ získaných z monitoringu výskytu škodlivých organismů vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů stoupl z říjnové hodnoty 664 aktivních nor na hektar (AVN/ha) na 776 AVN/ha. To u ozimých plodin, odpovídá 3,8násobku podzimního prahu škodlivosti. Mezi nejpostiženější kraje stále patří Středočeský a Ústecký. V Ústeckém navíc došlo k opětovnému navýšení početnosti hrabošů. Další významnější zvýšení bylo zaznamenáno v kraji Královehradeckém, kde populace přesáhly hodnotu 5,3násobku prahu škodlivosti, což odpovídá 1740 AVN/ha. Mírný nárůst byl zaznamenán též v krajích Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický a Zlínský.


2.12.2020

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředů 1.11. - 30.11. 2020 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 88 KB)


2.12.2020

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 11. - 30. 11. 2020 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 33 KB)


2.12.2020

Vliv živinami nasyceného agrouhlí na výnos jarní pšenice a kukuřice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za rok 2019 - 2020


1.12.2020

Pšenice jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 480 KB)25.11.2020

Přehled účinných látek přípravků na ochranu rostlin a jejich metabolitů

Tabulkový přehled toxikologicky relevantních i nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků na ochranu rostlin. Přehled slouží zejména pro účely rozhodování o zaměření monitoringu zdrojů pitné vody. Tabulka je dvakrát ročně doplňována na základě výsledků hodnocení přípravků nebo na základě žádosti dodavatelů pitné vody.


24.11.2020

Kalendář pro vinaře a vinohradníky 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)


20.11.2020

Pšenice ozimá - SDO - režim ekologického zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 285 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties

zobrazit po

Kontakt

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 2, 656 06 Brno

Telefon: +420 543 548 111
E-mail: podatelna@ukzuzcz

 

V souvislosti s usnesením vlády č. 994 ze dne 8. října 2020, o přijetí krizového opatření, upravuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský úřední hodiny určené pro osobní styk s veřejností na všech pracovištích v rámci celorepublikové působnosti ve dnech

pondělí 07.00 - 12.00 hod. 
středa  12.00 - 17.00 hod.

 

 

Registry a aplikace

Kalendář