přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER
 

 

Přílohy


zobrazit po
29.3.2017

Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, přičemž působí velmi významné hospodářské škody. Jedná se v současnosti o nejzávažnější rostlinolékařský problém v Evropě.


24.3.2017

Informační leták k nakládání s POR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 701 KB)

Zákonné povinnosti profesionálních uživatelů při nakládání s přípravky na ochranu rostlin v České republice, jak v oblasti zemědělství, tak i v jiných odvětvích


24.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/inspektor - specialista, v Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava, Odbor kontroly zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 556 KB)


23.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Pokusník, Zkušební stanice Oblekovice, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 530 KB)


23.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/ Inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Praha, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 623 KB)


23.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/ Inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Praha, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 625 KB)


23.3.2017

Ječmen ozimý - mechanické rozbory PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


22.3.2017

Svazenka vratičolistá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 430 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


22.3.2017

Řepka ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Popisy nově registrovaných odrůd


22.3.2017

Mák setý ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 453 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


22.3.2017

Brambor - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


22.3.2017

Zápis z jednání Komise pro SDO konzumních brambor PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor ze dne 17.3.2017 konaného na VÚB Havlíčkův Brod


22.3.2017

Původci mazlavé a zakrslé snětivosti obilnin 2016

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu výskytu původců mazlavé snětivosti pšenice (Tilletia caries, T. laevis) a původce zakrslé snětivosti pšenice (Tilletia controversa) v zrnu pšenice ozimé prováděného ÚKZÚZ v roce 2016


21.3.2017

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae.


20.3.2017

Historie rostlinolékařské diagnostiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace obsahuje informace o rozvoji rostlinolékařské diagnostiky v rámci diagnostických pracovišť ústavu a zároveň mapuje vývoj rostlinolékařské diagnostiky za posledních 23 let.


20.3.2017

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVI, číslo 1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)16.3.2017

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.2. - 28.2.2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 612 KB)16.3.2017

Termín podávání žádostí pro novou výsadbu vinic prodloužen do konce března

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství se v tomto roce prodlužuje lhůta podávání žádostí o přidělení „Povolení pro novou výsadbu“ do konce března. Prodloužení termínu je konečné a nebude možné jeho další posunutí s ohledem na nabytí účinnosti novely zákona o vinohradnictví a vinařství.


14.3.2017

Smlouva o spolupráci - odborná způsobilost pro nakládání s přípravky DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 19 KB)

Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Smlouvu zasílejte na adresu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Ztracená 1099, 161 00 Praha 6.


14.3.2017

Žito ozimé - zelená hmota PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 519 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


14.3.2017

Tritikale ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 507 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


14.3.2017

Pšenice jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 993 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


13.3.2017

Informace o změně kritérií pro vylučování přípravku na ochranu rostlin z ochranného pásma II. stupně podzemních vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 315 KB)


13.3.2017

Výsledky monitoringu dodržování zásad IOR v roce 2016

Výsledky monitoringu dodržování zásad IOR v roce 2016


10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/Rada – Hlavní pokusník na Zkušební stanici Čáslav, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 389 KB)


10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Přírodovědný analytik - diagnostik, Oddělení analytiky krmiv, Odbor NRL Brno, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)


10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Přírodovědný analytik - diagnostik, Oddělení reziduálních analýz, Odbor NRL Brno, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)


10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Referent státní správy - technik, Zkušební stanice Pusté Jakartice, Odbor provozní a zkušební, Sekce rostlinné výroby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 534 KB)


10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/ Inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Vyškov, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 473 KB)


10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Referent ekologického zemědělství, Oddělení ekologického zemědělství, Sekce zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 387 KB)


8.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný referent, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby, pracoviště Praha Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 504 KB)


8.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný referent, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby, pracoviště Praha Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 504 KB)


8.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent/Pokusník, Národní odrůdový úřad, Oddělení zkoušek užitné hodnoty PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 384 KB)


7.3.2017

Ječmen jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 942 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


7.3.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za únor 2017 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 50 KB)


6.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Přírodovědný analytik - diagnostik, Národní referenční laboratoř, Oddělení mikrobiologie a biochemie PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 436 KB)


6.3.2017

Olejniny 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

SDO - řepka olejka, PO - hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný


3.3.2017

Integrovaná ochrana při pěstování obilnin

Tisková zpráva – Dne 1. 3. 2017 proběhl v prostorách MZe odborný seminář „Integrovaná ochrana při pěstování obilnin“, který byl zaměřen na jednotlivá specifika pěstebních technologií nejpěstovanější komodity v ČR. Přednášející se věnovali problematice jak z pohledu praxe, tak z pohledu informační podpory poskytované ÚKZÚZ. Na semináři se sešlo 200 účastníků, převážně z řad zemědělské praxe, zástupců státních i výzkumných institucí.


2.3.2017

Novela vinařského zákona zahrnuje i nové povinnosti vinohradníků a vinařů směrem k ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Z novelizovaného zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství s účinností od 1. dubna 2017 vyplývají některé zásadní změny v oblasti vinohradnictví a v Registru vinic, který vede ÚKZÚZ. Změny se týkají vinohradníků, vinařů, výrobců vína, příjemců - nebaleného vína, vinných hroznů, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu a také prodejců sudového vína.


Datum konání: 1.3.2017  9:30 – 16:00

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na odborný seminář, který se…


28.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/vedoucí Oddělení koordinace odborného hodnocení, Odbor přípravků na ochranu rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 406 KB)


24.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 384 KB)


24.2.2017

Opakované odhalení neošetřených palet při vývozu do USA může vést k jejich automatickému odmítnutí

Dřevěné obaly používané k vývozu zboží do USA jsou stále pod drobnohledem. Jak jsme již informovali prostřednictvím tiskové zprávy (10. 2. 2017), vývozci zboží do USA se potýkají s problémy ze strany kontrolních orgánů USA, které zásilky vracejí s odůvodněním, že nesplňují dovozní fytosanitární požadavky USA. Týká se zejména zásilek pro automobilový průmysl.23.2.2017

Cukrovka PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 525 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


23.2.2017

Bazální monitoring zemědělských půd - obsah přístupných mikroelementů B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn (1995 - 2013)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování různých půdních parametrů na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí obsahy mikroelementů (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) v půdách BMP za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995) a volně navazuje na zprávu Bazální monitoring zemědělských půd – půdní reakce a obsah živin 1995–2013.


21.2.2017

Světlice barvířská PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 662 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


21.2.2017

Bob polní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 849 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties

zobrazit po