přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER
 

 

Další akcí, kterou připravujeme je odborný seminář
INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN
1. 3. 2017 - PRAHA, MZe, místnost č. 400

IOR Obilniny

Srdečně zveme!

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 12.5.2017  8:00 – 16:00

Školení IP révy vinné - Velké Bílovice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České…


Datum konání: 24.4.2017  8:00 – 16:00

Školení IP révy vinné - Čejkovice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České…


Datum konání: 10.4.2017  8:00 – 16:00

Školení IP révy vinné - Svatobořice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České…


Datum konání: 20.3.2017  8:00 – 16:00

Školení IP révy vinné - Znojmo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České…


Datum konání: 3.3.2017  8:00 – 16:00

Školení IP révy vinné - Dolní Dunajovice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České…


Datum konání: 2.3.2017  8:00 – 16:00

Školení IP ovoce termín 2. 3. 2017

Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění…


Datum konání: 1.3.2017  9:30 – 16:00

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na odborný seminář, který se…


23.2.2017

Bazální monitoring zemědělských půd - obsah přístupných mikroelementů B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn (1995 - 2013)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování různých půdních parametrů na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí obsahy mikroelementů (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) v půdách BMP za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995) a volně navazuje na zprávu Bazální monitoring zemědělských půd – půdní reakce a obsah živin 1995–2013.


21.2.2017

Světlice barvířská PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 662 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


21.2.2017

Bob polní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 849 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


21.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Pěstitel plodin, Odbor provozní a zkušební, ZS Chrlice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 357 KB)


21.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Administrativní pracovník, Sekce zemědělských vstupů, Oddělení hnojiv PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 356 KB)


21.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – ekonom, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 379 KB)


21.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Referent státní správy - technik/Pokusník, Zkušební stanice Chrlice, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 384 KB)


Datum konání: 21.2.2017  8:00 – 16:00

Školení IP ovoce - termín 21. 2. 2017

Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění…


20.2.2017

Výroční zpráva o činnosti NRL za rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


Datum konání: 17.2.2017  9:00 – 13:15

Školení IP révy vinné - Mikulov zámek - v rámci konference VINOENVI

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České…16.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Inspektor specialista, Oddělení trvalých kultur, Sekce rostlinné výroby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 386 KB)


15.2.2017

Publikace k výročí 25let monitoringu půd v České republice

Čtvrtstoletí provozování monitoringu zemědělských půd je jedním ze základních a nenahraditelných podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy nejen v České republice, ale i v dalších zemích EU.


14.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – ekonom, Sekce ekonomická a správní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)


14.2.2017

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 565 KB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého konaného dne 9. 2. 2017


14.2.2017

Seznam rostlinolékařských inspektorů ÚKZÚZ pro dovoz a vývoz DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 29 KB)

Změna kontaktů na inspektory zajišťující dovoz a vývoz


13.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Odbor osiv a sadby, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby, Laborant/ka PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 355 KB)


10.2.2017

USA ve velkém vrací zásilky z důvodu neošetřených dřevěných obalů

Tisková zpráva – Opět se množí případy, kdy jsou z USA vráceny zásilky zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů z důvodu nesplnění dovozních fytosanitárních požadavků. Především se jedná o výskyt škodlivých organismů (pilořitky, kůrovci, tesaříci) a z důvodu nedostatečného nebo chybného značení. USA nadále provádí přísné kontroly těchto obalů (se zaměřením na zboží určeném pro automobilový průmysl).


8.2.2017

Ukončení platnosti povolení některých glyfosátů

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení herbicidních přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku glyfosát a formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2). Lhůty pro uvádění na trh a spotřebování nakoupených zásob těchto přípravků jsou uvedeny v on-line Registru přípravků na ochranu rostlin.


8.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Zlín, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 471 KB)


8.2.2017

ÚKZÚZ zachytil další padělanou značku IPPC

Inspektoři ÚKZÚZ při namátkových kontrolách dřevěných obalů zachytili další palety, které byly označeny padělanou IPPC značkou. Jedná se o označení na paletách EUR.


7.2.2017

Školení IP révy vinné - informace ke školením

Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“


7.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Inspektor, Oddělení osiv a sadby - Havlíčkův Brod, Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)


7.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Inspektor, Oddělení osiv a sadby - Havlíčkův Brod, Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)


7.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Právník, Oddělení legislativní a právní, Kancelář ústavu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 382 KB)


7.2.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Přírodovědný analytik - diagnostik, Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 387 KB)


7.2.2017

Školení IP ovoce - informace ke školením

Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření


6.2.2017

Seznam vstupních míst pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly v České republice 2017 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 63 KB)


6.2.2017

Rostlinolékařské podmínky České republiky pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných souvisejících předmětů ze třetích zemí DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 3 MB)

Aktualizováno - únor 2017.


3.2.2017

Mezinárodní konference ukázala význam sledování kvality půdy

Tisková zpráva – Ve dnech 1. - 2. 2. 2017 proběhla v Brně mezinárodní konference k 25 letům monitoringu půd v ČR, která se setkala se zájmem 220 účastníků z řad státních i výzkumných organizací a zástupců zemědělské praxe. Konference ukázala jak významným nástrojem je monitoring půd pro pořizování objektivních výsledků stavu půd v České republice a tím i jedním z důležitých podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy.


2.2.2017

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.1. - 31.1.2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 568 KB)


2.2.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za leden 2017 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 86 KB)


1.2.2017

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 387 KB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství konaného dne 27. 1. 2017


Datum konání: 1.2.2017  8:30 – 2.2.2017  13:00

Mezinárodní konference - 25 let monitoringu půd v České republice


31.1.2017

Nařízení ÚKZÚZ - Xylella fastidiosa

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa. AKTUALIZACE PŘÍLOH "SEZNAM HOSTITELSKÝCH ROSTLIN BAKTERIE XYLELLA FASTIDIOSA" A "SEZNAM ZEMÍ A OBLASTÍ PROSTÝCH XYLELLA FASTIDIOSA".


27.1.2017

Čína zakázala dovoz biopaliv

ÚKZÚZ informuje, že Čína zakázala dovoz pevných odpadů k energetickému využití (biopalivo)


25.1.2017

Šíření hnědé hniloby bramboru nelze podcenit

Tisková zpráva – Bakteriální hnědá hniloba je významným onemocněním lilkovitých rostlin, zejména bramboru, způsobeným bakterií Ralstonia solanacearum. Na základě zjištěných výskytů tohoto škodlivého patogena aktuálně vyplývá nutnost zamezit jeho zavlékání infikovanou sadbou bramboru ze zahraničí a jeho šíření odpadními vodami i zamořenou povrchovou vodou, využívanou k závlaze porostů brambor v ranobramborářských oblastech.


18.1.2017

Probíhá příjem žádostí na novou výsadbu vinic

Od 1. ledna do 28. února je umožněno podávat na ÚKZÚZ žádost o udělení povolení pro novou výsadbu vinic.


16.1.2017

Stacionár AZP 2014 a 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin.


16.1.2017

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XV, číslo 9 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


12.1.2017

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 330 KB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje ze dne 5. 12. 2016 konaného na ÚKZÚZ Brno


11.1.2017

Obilniny 2017

SDO - pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý pluchatý


11.1.2017

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.12. - 31.12. 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 782 KB)

zobrazit po