přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.



Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER
 

 

Další akcí, kterou připravujeme je odborný seminář
INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN
1. 3. 2017 - PRAHA, MZe, místnost č. 400

IOR Obilniny

Srdečně zveme!

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 1.3.2017  9:30 – 16:00

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na odborný seminář, který se…


Datum konání: 1.2.2017  8:30 – 2.2.2017  13:00

Mezinárodní konference - 25 let monitoringu půd v České republice


18.1.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – ekonom, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 379 KB)


18.1.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rady/Odborného rady – Odborný referent, Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru, Odboru ochrany proti škodlivým organismům PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 484 KB)


18.1.2017

Probíhá příjem žádostí na novou výsadbu vinic

Od 1. ledna do 28. února je umožněno podávat na ÚKZÚZ žádost o udělení povolení pro novou výsadbu vinic.


16.1.2017

Stacionár AZP 2014 a 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin.


16.1.2017

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XV, číslo 9 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


12.1.2017

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 330 KB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje ze dne 5. 12. 2016 konaného na ÚKZÚZ Brno


11.1.2017

Obilniny 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 311 KB)

SDO - pšenice jarní


11.1.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/ Inspektor - specialista, Oddělení rostlinolékařské inspekce Havlíčkův Brod, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 387 KB)


11.1.2017

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.12. - 31.12. 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 782 KB)


9.1.2017

Úspěšné zakončení ročního předsednictví ČR v oblasti přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Předsedající zemí Řídícího výboru střední zóny pro přípravky na ochranu rostlin byla od začátku roku 2016 Česká republika, kterou při jednáních a řízeních zastupoval ÚKZÚZ, Oddělení koordinace odborného hodnocení spadající pod Odbor přípravků na ochranu rostlin. Mezi členské země patří dále Nizozemsko, Německo, Velká Británie, Irsko, Belgie, Rakousko, Maďarsko. Tématem jednání byly především koncepční otázky při povolování přípravků na ochranu rostlin, zpřesnění pravidel pro činnost pracovních skupin, spolupráce s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.



4.1.2017

Kalendář 2017 pro vinohradníky a vinaře PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


3.1.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/ Inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Praha, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 472 KB)


3.1.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Asistent Oddělení rostlinolékařské inspekce Praha, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 477 KB)


3.1.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/ Inspektor, v Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Znojmo, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 473 KB)


3.1.2017

Upozornění na povinnost podání prohlášení k 15. lednu

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, upozorňujeme na blížící se datum 15. ledna 2017 (letos do 16. ledna), které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu. Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.


2.1.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za prosinec 2016 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 84 KB)


28.12.2016

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 581 KB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice konaného dne 9. 12. 2016


21.12.2016

Kontrola krmiv


21.12.2016

Výsledky diagnostiky v souvislosti se zaznamenaným výskytem bakterie způsobující hnědou hnilobu brambor

Diagnostická laboratoř ÚKZÚZ v Havlíčkově Brodě ukončila analýzu závlahových vod a pobřežní vegetace ohledně výskytu bakterie Ralstonia solanacearum za rok 2016.


19.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada - Inspektor v Oddělení rostlinolékařské inspekce Žatec, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 499 KB)


19.12.2016

ÚKZÚZ stále nachází nedostatky ve vystavovaných rostlinolékařských pasech

Tisková zpráva – Při kontrolách prováděných inspektory ÚKZÚZ jsou opakovaně zjišťovány přetrvávající nedostatky, týkající se předepsaných náležitostí vystavovaných rostlinolékařských pasů. Tyto nedostatky mohou vést až k odebrání oprávnění k jejich vystavování. Z výše uvedených důvodů vydává ÚKZÚZ upozornění pro osoby oprávněné vystavovat rostlinolékařské pasy.


16.12.2016

Výsledky organoleptického hodnocení jablek 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 43 KB)

z tradiční degustace jablek, kterou pořádal ÚKZÚZ dne 30. 11. 2016 v Lysicích.


15.12.2016

Luskoviny 2017

SDO - hrách polní, sója


15.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – ekonom, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)


14.12.2016

ÚKZÚZ zachytil padělané značky IPPC

Upozornění zejména pro uživatele palet CP3 (výkupce, vývozce, obchodníky), kterým při použití padělaných palet hrozí opatření ze strany Celní správy nebo ÚKZÚZ.


13.12.2016

Ruská federace omezuje dovoz zásilek z některých zemí

Ruská federace (RF) oznámila, že nebude na své území propouštět reexportované zásilky ovoce a zeleniny původem ze zemí Guinea-Bissau, Afghánistánu a San Marina.


13.12.2016

Sklizeň chmele v roce 2016 byla nadprůměrná

Tisková zpráva – Počasí a klimatické podmínky ve všech chmelařských oblastech České republiky byly v letošním roce pro chmel velmi příznivé, což se projevilo v navýšení produkce chmele.



12.12.2016

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.11. - 30.11.2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 529 KB)


9.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Vrchní referent (pokusník) na Zkušební stanici Věrovany, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 383 KB)


8.12.2016

Zápis z jednání Komise pro SDO brambor pro výrobu škrobu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd brambor pro výrobu škrobu ze dne 23.11.2016 konaného na VÚB Havlíčkův Brod


8.12.2016

Kukuřice 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

PO - Přehled odrůd kukuřice 2016 / Descriptive List of Plant Varieties of Maize 2016


8.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Správce informačních a komunikačních technologií, Oddělení ICT, Odbor informatiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 386 KB)


7.12.2016

Certifikace produkce chmele 2016

Certifikace produkce chmele zahrnuje označování a ověřování produkce chmele


6.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/ Inspektor v Oddělení rostlinolékařské inspekce Planá nad Lužnicí, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 474 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada /Metodik, Oddělení hnojiv, Sekce zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 469 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Plzeň, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 470 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/personalista, Oddělení personální a mzdové, Kancelář ústavu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Přírodovědný analytik - diagnostik, Oddělení reziduálních analýz, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 390 KB)


1.12.2016

Organoleptické hodnocení odrůd jablek 2016

Tisková zpráva – Dne 30. 11. 2016 proběhla v Lysicích tradiční degustace odrůd jablek, která se opět setkala s velkým zájmem hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru. Hodnoceno bylo 46 odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR.


30.11.2016

Spolupráce rostlinolékařů ÚKZÚZ s polskými kolegy

Ve dnech 29. - 30. 11. probíhá v prostorách ÚKZÚZ v Opavě bilaterální setkání polských a českých rostlinolékařů. Smyslem setkání je vzájemná výměna zkušeností a přístupu při práci v terénu, a to jak při provádění kontrol, tak také odborných činností.


29.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení inspekce dovozu a vývozu, pracoviště Praha, Odbor dovozu a vývozu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 471 KB)


29.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada / inspektor specialista, Oddělení inspekce dovozu a vývozu, pracoviště Litoměřice, Odbor dovozu a vývozu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 385 KB)


29.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/Rada – Hlavní pokusník, na Zkušební stanici Čáslav, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 389 KB)


28.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/inspektor - specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň, Odbor kontroly zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 384 KB)


25.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/ Inspektor, v Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Znojmo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 475 KB)


24.11.2016

ÚKZÚZ zahájil vydávání potvrzení o výměrách ovocných kultur pro žádosti o dotace související s jarními mrazy

Tisková zpráva – ÚKZÚZ, Oddělení trvalých kultur přijímá žádosti o potvrzení za účelem prokázání výměr pro potřeby žádosti o podporu v rámci dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“.

zobrazit po