přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o složení distančního testu

3.4.2020

Žádost o složení distančního testu“ je určena profesionálním provozovatelům, kteří jsou registrováni u ÚKZÚZ podle zákona č. 326/2004 Sb. nebo zákona č. 219/2003 Sb. a kterým bylo rozhodnutí o registraci vydáno před 15. lednem 2020. Tito profesionální provozovatelé jsou dle fikce zákona do 14. ledna 2021 považováni za oprávněné k vydávání rostlinolékařských pasů. Do uvedeného data by však tito provozovatelé měli složit distanční test, aby jejich oprávnění zůstalo platné i do budoucna. Profesionální provozovatelé musí podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 disponovat znalostmi nutnými k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů. Na základě podání této žádosti získá profesionální provozovatel přístup k e-learningovým materiálům a k distančnímu testu, jehož složením budou ověřeny požadované znalosti. Žádost doporučujeme podávat v době, kdy bude mít žadatel dostatek času na studium a složení testu. Ode dne doručení výzvy totiž plyne doba 30 dnů, během které musí být distanční test úspěšně složen. Tato žádost není určena profesionálním provozovatelům, kteří žádají o novou registraci a současně s ní o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů. Tito provozovatelé si musejí podat žádost na formuláři „Jednotná evidence a registrace osob“ a dále vyplnit přílohu č. 3 k této žádosti.