přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.9

Příl.9
VZOR
Oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, nebo o konání odběru částí rostlin, jde-li o následně vegetativně množený reprodukční materiál, anebo o sloučení oddílů reprodukčního materiálu*)
 
                             Číslo:      rok:

Pobočka pověřené osoby: .......................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Označení dodavatele:
u fyzických osob: jméno: ........................ příjmení: ................................ datum narození: ................ obchodní firma nebo název: ................................................................................ adresa místa trvalého pobytu: ............................................................................. adresa místa podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu: ............................................. ........................................................................................................... u právnických osob: obchodní firma nebo název: ................................................................................ adresa sídla: ............................................................................................. 2) Identifikační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno: ........................................................ 3) Licence č.j. ..................................... ze dne .............. nabyla právní moci ............... Číslo jednotného registru: ........................... 4) Místo sběru: .............................................................................................. (označení jednotek prostorového rozdělení lesa nebo název katastrálního území a parcelní číslo) 5) Oblast provenience: ................................................................. číslo: .............. 6) Druh dřeviny: a) český název: ........................................................................... b) vědecký název: ......................................................................... c) označení klonu nebo směsi klonů: ....................................................... 7) Reprodukční materiál kategorie:*) identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný 8) Druh reprodukčního materiálu: *) semenný materiál- části rostlin- sadební materiál 9) Typ zdroje reprodukčního materiálu:*) zdroj semen- porost fenotypové třídy: A, B, C-semenný sad-rodič rodiny-ortet- klon-směs klonů 10) Evidenční číslo uznané jednotky: .......................................................................... 11) Předpokládané datum sběru: od .................................... do: .................................... 12) Plánované maximální množství: ............................................................................. 13) Vlastník zdroje reprodukčního materiálu: jméno ..................... příjmení ............................. obchodní firma nebo název ................................................................................. adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu, nebo adresa sídla: .................................................................................................... telefon: .............................................. e-mail: ........................................... 14) Souhlas vlastníka se sběrem, není-li vlastníkem sám dodavatel ............................................. Úředně ověřený podpis vlastníka zdroje: V .............. dne ............. Podpis (razítko) dodavatele: .......................... *) Nehodící se škrtněte. V případě více oddílů, včetně žádosti o sloučení oddílů, lze identifikovat jednotlivé oddíly na více přílohách - počet a seznam příloh: ....................................................................................".