přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.7

Příl.7
Vzorec označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu
1. Způsob pěstování je označen vzorcem, kde první číslo značí počet vegetačních období před školkováním, podřezáváním nebo přesazením do obalu, druhé číslo značí počet vegetačních období po tomto zásahu; obojí je s přesností na 0,5 roku. Součet obou čísel, u vícekrát školkovaných, přesazených nebo podřezaných rostlin i více čísel, ve vzorci udává dobu pěstování ve školce s výjimkou řízkovanců topolů, u nichž byla seříznuta nadzemní část.
2. Způsob pěstování je označen vzorcem, kde jednotlivé symboly označují:
+ školkování nebo přesazení do obalu;
- podřezání kořenů; jedná se o mechanické zkrácení kořenů prostokořenných rostlin bez jejich vyzvednutí z půdy (substrátu);
f pěstování v umělém krytu (fóliovník, skleník, pařeniště);
k pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin bez použití technologie střihu vzduchem (bez pěstování na "vzduchovém polštáři");
v pěstování krytokořenného sadebního materiálu technologií střihu vzduchem, kdy kořeny prorůstají volným dnem obalu nebo bočními štěrbinami a na svém konci vlivem proudícího vzduchu zasychají (pěstování na "vzduchovém polštáři11);
p vyzvednutí z přirozeného zmlazení;
z zakořeňování;
r řízkovanec;
t řízkovanec topolu;
s štěpovanec (roubovanec nebo očkovanec); e explantát (in vitro).
3. Věk a způsob pěstování sazenic topolů a stromových vrb z vegetativního množení se označuje vzorcem, kde první číslo značí věk nadzemní části sazenice, druhé číslo značí věk podzemní části sazenice, tzn. že součet obou čísel neudává celkový věk sazenice a znak + mezi prvním a druhým číslem neznamená přesazování nebo školkování (viz příklad 10 v poznámce).
Poznámky:
Vzorové příklady označení způsobů pěstování sadebního materiálu lesních dřevin:
PŘÍKLAD 1
0,5 - 0,5 je jednoletá prostokořenná sazenice vypěstovaná v nekryté minerální půdě; prostokořennému semenáčku byl v průběhu vegetačního období mechanicky podřezán kořenový systém.
PŘÍKLAD 2
2 + 0 je dvouletý prostokořenný semenáček vypěstovaný v nekryté minerální půdě.
PŘÍKLAD 3
f1 + 0 je jednoletý prostokořenný semenáček pěstovaný v umělém krytu.
PŘÍKLAD 4
fv1 + 0 je jednoletý krytokořenný semenáček pěstovaný po celou dobu na "vzduchovém polštáři" (část roku v umělém krytu, ve zbytku doby pěstování na venkovním úložišti).
PŘÍKLAD 5
f1 + v1 je dvouletá krytokořenná sazenice; jednoletý prostokořenný semenáček vypěstovaný v umělém krytu byl přesazen do obalu, ve kterém byla rostlina jeden rok pěstována na "vzduchovém polštáři".
PŘÍKLAD 6
fv1 + fv1 je dvouletá krytokořenná sazenice pěstovaná po celou dobu na "vzduchovém polštáři", kdy jednoletý semenáček byl pro druhý rok pěstování přesazen do většího obalu (část 1. i 2. roku v umělém krytu, ve zbytku doby pěstování na venkovním úložišti).
PŘÍKLAD 7
r1 + v1 je dvouletá krytokořenná sazenice získaná vegetativním množením řízkováním; jeden rok zakořeňovaná rostlina byla přesazena do neprorůstavého typu obalu, ve kterém byla pěstována jeden rok na "vzduchovém polštáři".
PŘÍKLAD 8
fv1 + 2 - 1 + k1 je pětiletý krytokořenný odrostek; jednoletý krytokořenný semenáček vypěstovaný v umělém krytu na "vzduchovém polštáři" byl přeškolkován do nekryté minerální půdy, po dvou letech byl rostlině mechanicky podřezán kořenový systém, po jednom roce byla rostlina vyzvednuta a přesazena do obalu, ve kterém byla pěstována jeden rok bez použití technologie střihu vzduchem.
PŘÍKLAD 9
p + 0 je semenáček vyzvednutý z přirozeného zmlazení (věk se neuvádí).
PŘÍKLAD 10
t1 + 2 je prostokořenná sazenice topolů získaná řízkováním s jednoletou nadzemní částí (po prvním roce seříznutá) a dvouletou podzemní částí.
PŘÍKLAD 11
p + z1 je prostokořenná sazenice; semenáček, který byl vyzvednut z přirozeného zmlazení, jeden rok zakořeňoval (věk vyzvednutého semenáčku se neuvádí).
PŘÍKLAD 12
p + 2 je prostokořenná sazenice; z přirozeného zmlazení vyzvednutý semenáček byl na dva roky zaškolkován (věk vyzvednutého semenáčku se neuvádí).".