přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 13

§ 13
Pravidla vyhlašování genových základen, způsob hospodaření v lesích na jejich území a způsob jejich označování
(K § 2i odst. 4 zákona)
(1) Genové základny se vyhlašují v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny lesnicky významné druhy lesních dřevin na dobu platnosti plánu nebo osnovy. Genovou základnu je možno vyhlásit pro jednu nebo pro více dřevin.
(2) Genovou základnu je možno vyhlásit v jedné nebo v několika oddělených částech. Minimální výměra jedné genové základny je 100 ha.
(3) Doklad o vyhlášení genové základny pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci (§ 2i odst. 2 zákona) také údaje o
a) délce doby vyhlášení, která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy,
b) jednotkách prostorového rozdělení lesa12) v genové základně,
c) identifikaci platného plánu nebo osnovy, nad kterými je vyhlášení genové základny prováděno,
d) názvu genové základny,
e) kódu genové základny,
f) způsobu hospodaření v lesích na území genové základny.
(4) U dřeviny, pro kterou je genová základna vyhlášena, se využívá přednostně přirozená obnova. Je-li nutná umělá obnova, používá se u dřevin, pro které je genová základna vyhlášena, reprodukční materiál pocházející z téže genové základny.
(5) Kód označení genové základny přiděluje pověřená osoba.