přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 11

§ 11
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování
(K 16 odst. 4 zákona)
(1) Porost, semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů je možno uznat za zdroj testovaného reprodukčního materiálu, pokud splňují požadavky uvedené v příloze č. 28.
(2) Vlastník zdroje podá žádost o uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu pověřené osobě. Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Přílohy k žádosti - žádost o uznání porostů za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu, žádost o uznání semenného sadu nebo směsi klonů za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu a žádost o uznání rodiče rodiny, ortetu nebo klonu za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu jsou uvedeny v přílohách č. 25, 27a a 27b.
(3) Nedílnou součástí žádosti o uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu je dokumentace o původu, testování a výsledcích testování zdroje.
(4) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů uvedených v § 9 odst. 4, § 10 odst. 6 a údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o
a) účelu použití reprodukčního materiálu, pokud byl zdroj vyšlechtěn pro speciální účel, a
b) splnění požadavků pro uznání zdroje uvedených v příloze č. 28.
(5) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje testovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma zelenými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se zelenou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.