přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 9

§ 9
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování
(K § 14 odst. 4 zákona)
(1) Jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu může být uznána jedna nebo více dřevin v porostu, pokud splňuje požadavky uvedené v příloze č. 22.
(2) V terénu se zdroje selektovaného reprodukčního materiálu neoznačují.
(3) Vlastník zdroje podá žádost o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu pověřené osobě. Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Příloha k žádosti - žádost o uznání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je uvedena v příloze č. 25.
(4) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o
a) délce doby uznání,
b) sloučení porostů fenotypové třídy B do uznaných jednotek,
c) vytvoření uznaných jednotek, kterým je přiděleno evidenční číslo (§ 7 odst. 2),
d) případném doporučení omezení rozsahu mýtní úmyslné těžby prováděné v porostech nebo o ochranné lhůtě, po kterou smí být v porostech prováděna mýtní úmyslná těžba pouze se souhlasem pověřené osoby (§ 17 zákona),
e) identifikaci platného plánu nebo osnovy, nad kterými je uznání prováděno,
f) jednotkách prostorového rozdělení lesa12) v uznaných jednotkách a
g) splnění požadavků pro uznání zdroje uvedených v příloze č. 22.