přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 8

§ 8
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu
(K § 13 odst. 5 zákona)
(1) Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu je možno uznat jen zdroje, které splňují požadavky uvedené v § 13 odst. 1 zákona. V porostu může být uznáno i více dřevin.
(2) O uznání žádá vlastník zdroje. Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Příloha k žádosti - žádost o uznání zdroje semen nebo porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu je uvedena v příloze č. 23. V případě porostů předloží i doklad o jejich fenotypové třídě. Tímto dokladem může být kopie příslušné části z plánu nebo osnovy.
(3) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o
a) délce doby uznání; u zdroje semen nejvýše 10 let, u porostů na celkovou dobu platnosti uvedenou v § 13 odst. 2 zákona,
b) sloučení zdrojů do uznaných jednotek, kde typ zdroje bude označen jako
1. porost, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením porostů,
2. zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů semen, nebo
3. zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů semen a porostů,
c) vytvoření uznaných jednotek, kterým je přiděleno evidenční číslo (§ 7 odst. 2),
d) pozemku, na kterém se zdroj nachází; u zdrojů semen rostoucích mimo les název a číslo katastrálního území a parcelní číslo, u ostatních zdrojů semen a u porostů údaje o jednotkách prostorového rozdělení lesa12) v uznaných jednotkách a
e) identifikaci platného plánu nebo osnovy, nad kterými je uznání prováděno (platí pro zdroje semen rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a pro porosty).
(4) Nelze-li zdroje semen v terénu jednoznačně identifikovat, označí je vlastník ve výšce 130 cm nad zemí pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5.