přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Legislativa

Na této stránce naleznete základní přehled platné legislativy v oblasti potravin. Tento přehled není úplným zdrojem platných a účinných právních předpisů v této oblasti, jediným takovým zdrojem je Sbírka zákonů ČR.

Pozn.: Přehled prováděcích a souvisejících předpisů jednotlivých zákonů je uveden na stránce každého zákona (zobrazí se kliknutím na název zákona).

Základní předpisy ČR v oblasti působnosti SZPI

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Ostatní nejdůležitější předpisy, které souvisí s odbornou činností SZPI

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Vybrané předpisy EU

32005R2073 – Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

32004R0882 – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů...

32004R0852 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

32002R0178 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje...

 

Podnět ke kontrole

Chcete-li podat podnět ke kontrole potravin, využijte, prosím, následující Externí aplikace.  formulář

Anketa

SZPI
Potraviny na pranýři
Mapy kontrol SVS