přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zaměstnání

Na SVS je většina míst systemizovaných jako místa služební. Tato místa jsou obsazovaná v souladu se zákonem o státní službě. Pracovní místa a pracovněprávní vztahy jsou upraveny zákoníkem práce a předpisy navazujícími.

 


Nabídky služebních míst
Vyhlášená výběrová řízení na obsazení služebních míst jsou dostupná na úřední desce ÚVS SVS.

Přílohy k vyhlášeným výběrovým řízením na služební místa představených Státní veterinární správy


Nabídky pracovních míst
Nabídky pracovních míst naleznete zde.

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Státního veterinárního ústavu Jihlava

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Státního veterinárního ústavu Praha

 Postup při obsazování volných služebních míst

SVS uveřejňuje nabídky volných služebních míst v souladu se Zákonem o státní službě č.234/2015 (dále jen ZSS) na úřední desce SVS a v informačním systému o státní službě.

Volná služební místa jsou obsazována v souladu se ZSS výlučně formou výběrových řízení, v jejichž zadání jsou stanoveny podmínky, které musí uchazeč bezpodmínečně splňovat, aby byl do výběrového řízení zařazen. Věnujte zvýšenou pozornost listinným podkladům, které musíte spolu s přihláškou do výběrového řízení doložit.

V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné místo je vždy uveden termín pro podání přihlášek uchazečů. Přihlášky s veškerými požadovanými listinami je nutné zaslat nejpozději do termínu uvedeného v příslušném Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Přihlášky došlé po tomto termínu nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Přihlášky uchazečů vyhodnotí výběrová komise a uchazeči, kteří splňují stanovené požadavky a jejichž přihláška obsahuje veškeré požadované listiny, jsou pozváni k pohovoru.

Uchazeči, kteří nesplňují stanovené požadavky nebo jejichž přihláška neobsahuje veškeré požadované listiny, jsou z výběrového řízení vyřazeni a jsou písemně informováni.

Uchazeči, kteří byli zařazeni do výběrového řízení, budou informováni o termínu osobního pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor může být doplněn písemným testem, zjišťujícím rozsah odborných či jazykových znalostí uchazečů.

O výsledku výběrového řízení budou všichni jeho účastníci písemně informováni.


Vyhlášená výběrová řízení na obsazení služebních míst jsou dostupná na úřední desce ÚVS SVS.

 Přihlášení do výběrového řízení na pracovní místa

V případě, že máte zájem o inzerované pracovní místo a splňujete požadované kvalifikační předpoklady, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s kontaktními údaji a s uvedením, o které konkrétní pracovní místo se ucházíte. Na základě porovnání Vašich znalostí, dovedností a případně i odborné praxe s požadavky na dané místo, budeme Vás informovat o dalším postupu.

Jste-li vhodným kandidátem na inzerované pracovní místo, budete zařazen/a do užšího výběru a poté případně pozván/a na výběrové řízení.


Nabídky pracovních míst naleznete zde.