přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informační systém Státní veterinární správy

Státní veterinární správa sbírá a zpracovává ve svém informačním systému pro podporu a řízení výkonu státního veterinárního dozoru následující registry, katalogy a data. Počítačové soubory jsou vytvářeny na jednotlivých pracovištích státního veterinárního dozoru na území celé České republiky, krajské veterinární správy, státní veterinární ústavy, specializovaná pracoviště). Data jsou pravidelně agregována do celorepublikových databází, z nichž jsou připravovány výstupy pro interní potřeby vedení SVS i Ministerstva zemědělství ČR.

 1. registr subjektů pod státním veterinárním dozorem
 2. registr laboratoří, zabývajících se veterinární a potravinářskou laboratorní diagnostikou
 3. registr veterinárních lékařů (v případě soukromých veterinárních lékařů spolupráce s Komorou veterinárních lékařů ČR)
 4. údaje o dovozech živých zvířat a živočišných produktů, podléhajících kontrole na pohraniční veterinární stanici
 5. data o preventivních akcích v rámci monitorování a udržování příznivé nákazové situace u volně žijících, hospodářských i zájmových zvířat
 6. evidence a údaje o zdolávání ohnisek nákaz volně žijících, hospodářských i zájmových zvířat (vazba na evropský veterinární informační systém ADNS a IZS)
 7. evidence výsledků veterinární prohlídky porážených hospodářských zvířat
 8. evidence výsledků veterinární prohlídky zvěřiny
 9. evidence dozorových akcí nad produkcí potravin živočišného původu (RASFF)
  1. evidence zjišťovaných závad a jejich řešení
  2. evidence odběrů indikovaných vzorků a výsledků jejich vyšetření
  3. evidence správních řízení
 10. evidence dozorových akcí nad dalším zacházením s potravinami živočišného původu(RASFF)
  1. evidence zjišťovaných závada jejich řešení
  2. evidence odběrů indikovaných vzorků a výsledků jejich vyšetření
  3. evidence správních řízení
 11. evidence dozorových akcí nad likvidací odpadů živočišného původu (RASFF)
  1. evidence zjišťovaných závad a jejich řešení
  2. evidence odběrů indikovaných vzorků a výsledků jejich vyšetření
  3. evidence správních řízení
 12. data v systému detekce a prevence výskytu cizorodých látek v potravních řetězcích
 13. speciální monitorovací akce SVS podle aktuální situace v ČR i ve světě
  1. evidence vyšetření na BSE
  2. evidence likvidování specifikovaného rizikového materiálu
 14. evidence akcí kontrol plnění zákona na ochranu zvířat a obecně welfare
 15. evidence mezikrajových přesunů zvířat a vybraných živočišných komodit (vazba na evropský veterinární informační systém TRACES)
 16. evidence kontrol identifikace a registrace zvířat (spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR a ČPI)
 17. evidence registrovaných veterinárních léčivých přípravků, schválených veterinárních přípravků a schválených veterinárních technických přípravků (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)