přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registrované subjekty SVS

Externí aplikace.  Registrované subjekty SVS - vyhledávání všemi seznamy


Pro EU

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Zpracovatelé živočišných produktů schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Zpracovatelé živočišných produktů dočasně schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Zpracovatelé vedlejších živočišných produktů

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Schválené produkční podniky akvakultury

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Hospodářství schváleného produkčního podniku akvakultury

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Oprávněné zpracovatelské zařízení pro tlumení nákaz ryb

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Celní sklady a prostory pro skladování

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Seznam zařízení schválených v souladu se směrnicí Rady 2009/158 (ES) o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Karanténní střediska pro ptáky

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Kontrolní stanoviště

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Registrované mléčnice

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Obchodníci se zvířaty

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Registrované osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Plemenářské zařízení

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Shromažďovací střediska zvířat

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. ZOO a zařízení schválená pro obchodování s exotickými druhy zvířat (Zařízení schválená podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb.)

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Dopravci živočišných produktů

 

Pro přímý prodej

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Zpracovatelé živočišných produktů

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Prodejci syrového mléka

 

Pro země mimo EU

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán) - zpracovatelské podniky

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán) – hospodářství (jednodenní kuřata a násadová vejce)

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán) – hospodářství (jatečná prasata)

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Čína - zpracovatelské podniky

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Chile - zpracovatelské podniky

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Japonsko – hospodářství (hlodavci)

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Japonsko – zpracovatelské podniky

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Kanada – zpracovatelské podniky

 

Ostatní

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Schválení dopravci přepravující zvířata na vzdálenost větší než 50 km a do doby trvání přepravy 8 hodin - osvědčení TYP1

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Schválení dopravci přepravující zvířata na dlouhodobé cesty (nad 8 hodin)- osvědčení TYP2

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Dopravní prostředky pro dopravu živých zvířat

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Potraviny s chráněným názvem

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Producenti neharmonizovaných komodit

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Schválení soukromí veterinární lékaři

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Výrobci a distributoři pasů zvířete v zájmovém chovu

Externí aplikace.  Osoby proškolené k prohlížení zvěřiny

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Subjekty registrované SVS s činností “cirkus”

 

Laboratorní diagnostika

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Adresy míst pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce u prasat divokých pro spotřebu lovce

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Seznam laboratoří pro vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) trávicí metodou