přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní údaje o státním podniku

Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00
IČ: 70889953
Právní forma: státní podnik
Zakladatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Datum vzniku: 1. 1. 2001 dle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce společnosti Povodí Vltavy, a.s.
Statutární orgán: generální ředitel – RNDr. Petr Kubala
Dozorčí rada: 9 členů
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka č. 43594
Den zápisu: 18. 1. 2001

Rozhodující předmět činnosti:
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, provozování a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, ke kterým má státní podnik právno hospodařit, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dílčím povodí Horní Vltavy, v dílčím povodí Berounky, v dílčím povodí Dolní Vltavy, a v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně správy drobných vodních toků.

Oficiální prezentace státního podniku Povodí Vltavy:
www.pvl.cz

Prezentace hydrologických dat na internetu:
www.voda.gov.cz

Územní působnost státního podniku Povodí Vltavy:
územní působnost státního podniku Povodí Vltavy