přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Organizační struktura státního podniku

Organizačně se státní podnik Povodí Vltavy člení na generální ředitelství se sídlem v Praze a tři závody – Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích, Dolní Vltava se sídlem v Praze a Berounka se sídlem v Plzni.

Generální ředitelství řídí technické, finanční, obchodní, personální, právní a kontrolní aktivity realizované jednotlivými závody.

Závody pečují o koryta vodních toků a zajišťují jejich údržbu, zajišťují provoz a údržbu vodních děl v majetku státu, ke kterým má státní podnik právo hospodařit, zajišťují a hodnotí množství a jakost povrchových a podzemních vod.

Podrobnější popis organizačního členění státního podniku naleznete na webových stránkách státního podniku Povodí Vltavy – zde.

Organizační schéma státního podniku Povodí Vltavy

Organizační schéma