Dětská soutěž

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje každoročně u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žáky základních škol. Světový den vody se již od roku 1992 z iniciativy OSN připomíná na celém světě 22. března.

Cílem výtvarné příp. básnické či fotografické soutěže je orientace žáků na zájem o vodu jako o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů na naší planetě. Pro každý rok je vždy vybráno jedno společné téma spojené s vodní problematikou, na které se soutěžící žáci zaměřují a tvoří svá díla. Soutěž by měla též ukázat, jak děti vodu vnímají, kde se s ní setkávají a zda vodu vnímají též jako nezbytný předpoklad života na Zemi. V průběhu soutěže jsou nominované obrázky fotografie za každý kraj vystaveny na slavnostní vernisáži konané v rámci celostátní konference pořádané u příležitosti Světového dne vody v Praze a následně vystaveny i jako dočasná expozice na Ministerstvu zemědělství. Vyvrcholením této soutěže je slavnostní vyhlášení a předání věcných cen vítězům.