přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní údaje o státním podniku

Obchodní jméno: Povodí Odry, státní podnik
Sídlo: Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
IČ: 70890021
Právní forma: státní podnik
Zakladatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Datum vzniku: 1. 1. 2001 dle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce společnosti Povodí Odry a.s.
Statutární orgán: generální ředitel – Ing. Jiří Pagáč
Dozorčí rada: 9 členů
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Den zápisu: 26. 3. 2001

Rozhodující předmět činnosti:
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zajišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Odry a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen.

Oficiální prezentace státního podniku Povodí Odry:
www.pod.cz

Prezentace hydrologických dat na internetu:
www.voda.gov.cz

Územní působnost státního podniku Povodí Odry:
územní působnost státního podniku Povodí Odry