přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Údaje o povodí

Oblast povodí Odry zaujímá 6 252 km2 a je nejmenší z osmi oblastí povodí na území České republiky. Oblast povodí Odry představuje horní část mezinárodního povodí Odry (úmoří Baltského moře), kde pramení i hlavní tok celého povodí – řeka Odra.

Do oblasti povodí Odry spadají i menší a okrajová území gravitující k úmoří Baltského moře. Tyto okrajové enklávy spadají z praktických a provozních důvodů do správy Povodí Labe a Povodí Ohře. Celková plocha povodí Odry, včetně enkláv (povodí Lužické Nisy, Stěnavy, Smědé, Mandavy a dalších vodních toků je 7 217 km2.

Mezi vodohospodářsky nejvýznamnější toky povodí patří Odra, Opava, Moravice, Ostravice, Morávka, Olše a samozřejmě i většina jejich významnějších přítoků.

Základní charakteristiky povodí

Charakteristika Měrná jedn. Skutečnost
Plocha povodí km2 6 252
Významné a hraniční vodní toky km 1 111,4
Určené drobné vodní toky km 1 868,7
Výkon správy dle § 48, odst.4 km    722,3
Délka drobných vodních toků celkem km 2 590
Údolní nádrže počet 8
Gravitační převody vod počet 3
Malé vodní nádrže počet 31
Provozované jezy počet 80
Malé vodní elektrárny počet 12

Údaje platné k 1.6.2018