přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní údaje o státním podniku

Obchodní jméno: Povodí Labe, státní podnik
Sídlo: Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03
IČ: 70890005
Právní forma: státní podnik
Zakladatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Datum vzniku: 1. 1. 2001 dle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce společnosti Povodí Labe, a.s.
Statutární orgán: generální ředitel – Ing. Marián Šebesta
Dozorčí rada: 9 členů
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka č. 9473
Den zápisu: 23. 1. 2001

Rozhodující předmět činnosti:
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Oficiální prezentace státního podniku Povodí Labe:
www.pla.cz

Prezentace hydrologických dat na internetu:
www.voda.gov.cz

Územní působnost státního podniku Povodí Labe:

mapa