přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Údaje o povodí

Státní podnik Povodí Labe spravuje plochu o rozloze 14 976,1 km2 (19 % plochy České republiky), z toho 94 % plochy připadá na povodí řeky Labe a 6 % na povodí řeky Odry.

Z hlediska samosprávních celků plocha povodí zasahuje do 7 krajů a v nich do obvodu 62 obcí s rozšířenou působností.

Základní charakteristiky povodí

Charakteristika Měrná jedn. Skutečnost
Plocha povodí km2 14.976,1
Délka toků ve správě km 9.141,2
   - z toho upravených km 4.532,3
Délka umělých kanálů a přivaděčů km 88,6
Jezy ve správě celkem ks 195
   - z toho pevné ks 89
   - pohyblivé ks 103
   - kombinované ks 3
   - energeticky využité ks 91
Malé vodní nádrže a rybníky ks 80
Nádrže ve správě ks 23
   - z toho s hrází zemní ks 7
   - s hrází betonovou ks 2
   - s hrází zděnou ks 14
Nádrže vodárenské ks 7
Nádrže s energetickým využitím ks 17
Celkový objem nádrží mil. m3 180,9
   - z toho retenční objem mil. m3 36,6
   - zásobní objem mil. m3 108,5
Plocha nádrží při max. hladině km2 22,1
Plavební komory ve správě ks 30
Dopravně významná vodní cesta km 244,8
Malé vodní elektrárny ve správě ks 20
   - instalovaný výkon kW 5.892