přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Organizační struktura státního podniku

Organizačně se státní podnik Povodí Labe člení na ředitelství se sídlem v Hradci Králové a tři závody – Pardubice, Jablonec n. Nisou, Roudnice n. Labem. Každý závod je regionálně členěn na provozní střediska.

Ředitelství státního podniku zabezpečuje plnění strategických vodohospodářských úkolů, centrálně provádí nezbytné odborné činnosti i metodické a dispečerské řízení všech organizačních útvarů Povodí Labe. Jednotlivé organizační útvary ředitelství mají působnost v rámci celého státního podniku.

Závody ve svěřeném území systematicky pečují o vodní toky a jejich údržbu, zajišťují provoz vodních děl a vodohospodářských zařízení na síti vodních toků, ochranu a správu množství a jakosti povrchových a podzemních vod.

Podrobnější popis organizačního členění státního podniku naleznete na webových stránkách státního podniku Povodí Labe – zde.

Organizační schéma státního podniku Povodí Labe

org._schema_pla