přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
1.12.2020

Nejlepší dostupné techniky v intenzivních chovech drůbeže a prasat (BREF)

Překlad referenčního dokumentu + Slovníček vybraných pojmů.


6.1.2020

Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech drůbeže spadajících do režimu IPPC za rok 2019

Zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech drůbeže, které spadají do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je podmíněno vydáním integrovaného povolení.


6.1.2020

Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech prasat spadajících do režimu IPPC za rok 2019

Zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech prasat, které spadají do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je podmíněno vydáním integrovaného povolení.


5.12.2018

Rešerše o přístupu členských států ke stanovování emisních limitů ve vztahu k IPPC

Tento dokument poskytuje přehled způsobů, jakými členské státy Evropské unie přistupují k implementaci Závěrů o BAT do své legislativy a souvisejících dokumentů. Rovněž poskytuje i základní kvantitativní informace o chovech v jednotlivých zemích Evropské unie.


5.12.2018

Biopřípravky použité v chovech hospodářských zvířat

Tento dokument doplňuje informace uvedené ve Zprávě o měření emisí amoniaku z chovů prasat za rok 2017 o přehled biopřípravků, které byly používány v chovu prasat v době měření.


5.12.2018

Zpráva o měření emisí amoniaku z chovů prasat za rok 2018

Realizace a vyhodnocení měření emisí amoniaku z chovů prasat (u všech dobytčích kategorií prasat) nezávisle na počtu chovaných kusů v daném zařízení, ale s ohledem na váhové kategorie jednotlivých chovaných zvířat za standardních provozních podmínek.
24.11.2016

Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic březích a prasnic (kojících), 2016

Kategorie 6.6 – Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic (kategorie prasnice a prasnice březí). Funkční úkol zahrnuje naměření emisí amoniaku v závislosti na fyziologických projevech zvířat a vlivu použitých technologií v chovech kategorií prasnice březí a prasnice (kojící) a z toho vyplývající přepočet emisních faktorů v souvislosti s možnými dopady Závěrů o BAT – v nastavení emisních stropů pro emise ze zařízení velkochovů drůbeže a prasat.


zobrazit po