přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
7.12.2017

Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (Závěřečná zpráva, Brno 2017)

Funkční úkol zahrnuje posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu. Do budoucna se rýsuje i možnost využití těchto analytických přístrojů i pro potřeby analýz nařízených legislativou.


24.11.2016

Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu, 2016

Kategorie 6.5 – Možnosti poškození kogeneračních jednotek (KGJ) vlivem nečistot v bioplynu. Funkční úkol zahrnuje identifikaci nečistot u poškození těchto jednotek; předpokladem jsou nečistoty obsažené v bioplynu, zahrnující obsah sirovodíku, sloučenin dusíku a křemíku, tzv. siloxany.
3.2.2015

Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastností půd (Brno 2014, závěrečná zpráva)

Dokument se zaměřuje na vhodnost využitelnosti rentgenofluorescenční analýzy pro analýzu fermentačních zbytků z bioplynových stanic.


3.2.2015

VLASTNOSTI SIRNÝCH KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ Z RŮZNÝCH TECHNOLOGIÍ PRODUKCE BIOPLYNU (Brno 2014, závěrečná zpráva)

Odborná práce popisuje problematiku anaerobní fermentace s cílem výroby bioplynu v bioplynových stanicích.


7.8.2014

Funkční úkol: Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu r.2013

Odborná práce komplexně analyzuje problematiku bioplynových transformací.


7.8.2014

Funkční úkol:  Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro vlastnosti půd r.2013

Předložená zpráva řeší aktuální problematiku využití fermentačních zbytků z procesu anaerobní stabilizace z bioplynových stanic v ČR.


18.1.2012

Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin

Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin.


18.1.2012

Metodika pro hydrotermickou stabilizaci BRO

Metodika pro hypotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu zařízení na minimalizaci/odstraňování pachových emisí souvisejících s provozem této techniky.

zobrazit po