přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přizpůsobení se (adaptace) českého zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství dopadům změny klimatu

Téměř všechny lidské činnosti i přírodních procesy jsou ovlivňovány podnebím (klimatem). Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství patří k těm, které jsou podnebními podmínkami zcela předurčeny.

Proto každá změna klimatu přináší dopady, které mohou být negativní nebo pozitivní. V případě probíhající změny klimatu ve střední Evropě budou v blízké budoucnosti její dopady na zemědělství pravděpodobně pociťovány převážně jako negativní. Adaptace na dopady změny klimatu spočívá v opatřeních, která umožní minimalizovat negativní dopady změny klimatu na ekonomiku, životní prostředí a společnost, případně využít příležitostí, které změna klimatu může v lokálním měřítku přinést.

Klimatický systém reaguje na změny koncentrací skleníkových plynů s určitým zpožděním a ani okamžitý a výrazný pokles celkových emisí skleníkových plynů by nedokázal ihned zastavit dopady změny klimatu proto je třeba mitigační opatření kombinovat s minimalizací dopadů změny klimatu a adaptačními opatřeními.

Přílohy

Související odkazy


16.10.2017

Publikace „Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách ČR“ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Publikace shrnuje zemědělské kapitoly, cíle a opatření národní „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, mezinárodních adaptačních strategií a jejich prováděcích materiálů, zejména „Národního akčního pláne adaptace na změnu klimatu“. Publikace podává pouze stručný informativní přehled obsahu těchto koncepčních materiálů. Podrobné a aktuální informace a přesné znění jednotlivých opatření je nutno vždy hledat ve zdrojových dokumentech.


16.12.2014

Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR připravilo novou publikaci s názvem „Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí“, která ve stručnosti shrnuje možné dopady změny klimatu na zemědělství v ČR a uvádí návrhy možných adaptačních opatření včetně příkladů ze zahraničí.