přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Agrochemické zkoušení půd

Od roku 1999 je agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZP) prováděno podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění zákona č. 308/2000 Sb. (zákon o hnojivech).

Podrobnosti, včetně chemických rozborů a kritérií hodnocení výsledků jsou uvedeny ve vyhlášce č. 275/1998 Sb., v platném znění o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků.

Mezi základní chemické rozbory patří stanovení výměnné půdní reakce (pH/KCl), stanovení obsahu uhličitanů, výpočet potřeby vápnění z hodnoty pH a půdního druhu a stanovení přístupných živin. Výsledky AZP jsou využívány pro:

  • stanovení dávek hnojiv na vzorkovaných pozemcích,
  • řízenou distribuci průmyslových hnojiv v případě vládních subvencí,
  • sledování změn v zásobenosti zemědělských půd hlavními živinami.

Související odkazy