přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kalová směrnice

Cílem této směrnice je regulovat používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství tak, aby se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a člověka, a současně podpořit správné používání kalů z čistíren odpadních vod.

Čistírenské kaly jsou velice specifické látky. Na jedné straně obsahují značné množství organických látek a živin, na druhé straně jsou nositeli patogenních látek, organických polutantů a rizikových prvků. Z hlediska těžkých kovů jsou problematické především Zn a Cd.

Na zemědělskou půdu se může použít jen „upravený kal“.
Upraveným kalem je kal, který byl podroben:

  • biologické úpravě,
  • chemické úpravě,
  • tepelné úpravě,
  • dlouhodobému skladování

nebo jakémukoli jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organizmů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací.

Dodržování podmínek této směrnice, které od roku 2009, bylo zahrnuto mezi podmínky podmíněnosti (Cross Compliance), konkrétně jako SMR 3 „Používání upravených kalů na zemědělské půdě" je již pro rok 2015 z těchto povinností vyjmuto a požadavky jsou tak součástí pouze pro plnění podmínek národní legislativy.

Související odkazy