přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ptačí oblasti

Hlavním cílem je ochrana populací vybraných druhů ptáků, které jsou ohroženy vyhubením nebo poškozením jejich stanovišť, jsou vzácné a vyžadují zvláštní pozornost.

Pro ochranu těchto ptačích druhů jsou vymezeny na území České republiky nejvhodnější lokality jako tzv. ptačí oblasti. Na celém území České republiky platí zákaz úmyslného zabíjení, odchytu, zraňování a rušení volně žijících ptáků, úmyslného poškozování, ničení nebo odstraňování jejich hnízd a vajec a dalších činností přímo poškozujících ptačí jedince nebo jejich stanoviště. Pro zajištění ochrany ptáků a v návaznosti i dalších živočichů je nutno udržovat dobrý stav jejich stanoviště (biotopu), zejména zachovat vhodné podmínky pro rozmnožování, hnízdění, odpočinek a obstarávání potravy. Mezi nejvýznamnější biotopy patří zejména přírodě blízké travní porosty a mokřady, křoviny a jiná rozptýlená zeleň v krajině. Ptačí oblasti jsou od 1. ledna 2009 mimo jiné chráněny v rámci Kontrol podmíněnosti (Cross Compliance), konkrétně SMR 1 „Ochrana volně žijících ptáků“. Na dodržování požadavků dohlíží Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Související odkazy