přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operace v rámci 1. kola příjmu žádostí

4.2.2016

Dne 27. 1. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí.

Zpřesnění se týká úpravy specifických podmínek Pravidel, konkrétně pak jde o doplnění povinných příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu. Jedná se o přílohy, které se týkají dokumentace k zadávacímu řízení, a změna se týká všech operací, u nichž příjem žádostí proběhl v rámci 1. kola příjmu žádostí.

Jde o následující dvě změny:

1. doplnění přílohy týkající se cenového marketingu o povinnost doložit i smlouvy s vybraným dodavatelem:

„Cenový marketing v případě, kde předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 400.000,- Kč bez DPH, resp. 500 000,- Kč bez DPH v případě, že žadatel není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem – prostá kopie; D jinak K.“

2. doplnění nové přílohy, která umožní kontrolu i případných nových dodatků ke smlouvě s dodavatelem:

Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly s dodavatelem uzavřeny) – originál či úředně ověřená kopie; D jinak K“.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem