přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

V rámci této operace budou podporovány investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

Na základě potřeb vyplývajících ze SWOT analýzy budou za účelem stabilizace příjmů, zvýšení soběstačnosti chovatelů prasat a zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví chovu prasat podporovány bioplynové stanice (BPS) zpracovávající statková hnojiva (kejda a hnůj prasat). Podpora BPS přispěje k ochraně životního prostředí omezením zakládání polních hnojišť, a tím k CO₂ neutrální výrobě elektrické a tepelné energie, a tím k nahrazení fosilních paliv.

Podporované BPS mají maximální instalovaný výkon 500 kW. Podporován nebude spotřební materiál, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) č. 1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. Podporovány nebudou projekty na podporu výroby biokapalin. Na základě provedené analýzy ke stanovení rentability BPS, byla v případě výstavby BPS, v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci EU č. 807/2014, článek 13 e), stanovena roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu maximálně 20 %.

Žadatel:

Zemědělský podnikatel.

Přílohy


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
23.3.2020

Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020

V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 prodlužujeme termíny pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020.


7.3.2018

Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020

Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, operace 6.4.2 Podpora agroturistiky a operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí a operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (v rámci článku 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností v režimu blokové výjimky).


7.3.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, záměr a - konečné výsledky - 7. 3. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 141 KB)


14.12.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 4. kolo příjmu žádostí

Dne 13. 12. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 4. kolo příjmu žádostí.


6.9.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 4. kolo příjmu žádostí

Dne 5. 9. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 4. kolo příjmu žádostí.


22.5.2017

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, záměr a) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)


3.4.2017

Výklad kritéria přijatelnosti

Výklad kritéria přijatelnosti Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Specifické podmínky) pro opatření 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 4. kolo příjmu žádostí.


29.3.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - konečné výsledky - 29. 3. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 148 KB)


28.3.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí

Dne 27. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí.


10.3.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova # operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů # průběžné schvalování # 10. 3. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední