přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012

22.1.2014

Zpráva resortu Ministerstva průmyslu a obchodu o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2012. Jedná se především o komplexní souhrn informací a popis metodiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo souhrnnou zprávu Obnovitelné zdroje energie v roce 2012, která obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4 -- 01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a dalších. Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro předchozí léta. Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty, která budou pro rok 2012 publikována Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), resp. Eurostatem.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem