přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

28.1.2016

Informace Ministerstva zemědělství k vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.

Ministerstvo zemědělství na základě § 3, odst. 2) vyhlášky č. 390/2015 Sb. (dále jen „vyhláška“) uveřejňuje seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba (dále jen „seznam“). Seznam obsahuje IČ a názvy společností, které využily ustanovení § 4 odst. 12, nebo § 24 odst. 10 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).

Podle § 4 odst. 6c zákona nemá nárok na provozní podporu energie z obnovitelných zdrojů výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Pokud ovšem je hlavním předmětem činnosti takovéto akciové společnosti zemědělská výroba, pak se na ni podle § 4 odst. 12, příp. § 24 odst. 10 ustanovení § 4 odst. 6c) nevztahuje. Do seznamu jsou tedy zapisovány zejména akciové společnosti.  Pro družstva nebo společnosti s jinou právní formou než a.s. nemá zápis do seznamu žádný význam, a proto do seznamu zapisovány nebudou.
V případě, že je osoba oprávněná jednat jménem akciové společnosti přesvědčena, že předmětná akciová společnost splňuje podmínky ustanovení §2 vyhlášky (tzn., že  splňuje podmínky pro aktivního zemědělce podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013), měla by si ve vlastním zájmu ověřit, zda je správný a úplný název a IČ akciové společnosti uveden v seznamu zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Případné připomínky k seznamu nebo návrhy na úpravu zveřejněných údajů je třeba zaslat elektronickou poštou na adresu podatelna@mzecz nebo písemně na adresu: Ministerstvo zemědělství, oddělení environmentálních strategií a obnovitelných zdrojů energie, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, ID datové schránky: yphaax8

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem