přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vláda projednala Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů a Státní energetickou koncepci České republiky

15.11.2012

Vláda ČR dne 8. 11. 2012 schválila Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „NAP OZE") a vzala na vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce ČR (dále jen „SEK"). SEK bude před konečným schválením ještě posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí.

Ministerstvem zemědělství vypracovaný dokument Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 - 2020 (dále jen „APB") je svými závěry na uvedené strategické dokumenty obsahově i časově úzce navázán.

NAP OZE v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES předpokládá v roce 2020 dosažení 14% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a 10,8% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě. Hlavním cílem SEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem