přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
30.11.2016

Nové metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1.1.2017

Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické zemědělství. Reagovalo tak především na podněty z praxe a průběžné změny v legislativě. Tyto metodické pokyny budou účinné od 1.1.2017.


6.1.2016

Metodický pokyn č. 3/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Metodický pokyn upravující zejména tvorbu analýzy rizik a její návaznost na kontrolní systém ekologického zemědělství. Dále upravuje pravidla vzájemné komunikace mezi všemi kontrolními orgány a některé kontrolní a certifikační mechanizmy. Tímto pokynem se nahrazuje MP č. 2/2013, který se zrušuje.
9.1.2014

Metodický pokyn č. 3/2013 Analýza vzorků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 272 KB)

Pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství.


9.1.2014

Metodický pokyn č. 1/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Pravidla pro chov koní v ekologickém zemědělství.


26.10.2012

Metodický pokyn č. 7/2012: Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 108 KB)

Legislativa ekologického zemědělství umožňuje hospodářským subjektům podnikajícím v ekologickém zemědělství chovat současně zvířata v systému ekologického zemědělství a konvenčním způsobem. Musí však být splněny podmínky uvedené v článku 17 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které doplňuje MP č. 7/2012.


13.8.2012

Metodický pokyn č. 6/2012: Definice pojmu region PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 75 KB)

Metodický pokyn, kterým se vymezuje pojem „region“ ve vztahu k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 505/2012.


8.8.2012

Metodický pokyn č. 5/2012: Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství

Udělování výjimek podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008, převzalo od roku 2010 Ministerstvo zemědělství jako příslušný orgán podle článku 2 písm. n) NR č. 834/2007.


23.5.2012

Definice velkochovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 248 KB)

Dne 25.1.2013 byla odborem environmentálním a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství novelizována definice velkochovu, která slouží pro potřeby používání statkových hnojiv z konvenčního zemědělství na ekologické farmě podle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Tato konvenční statková hnojiva však nesmějí pocházet z velkochovů (intenzivních chovů).

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední