přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
20.3.2003

Jak žádat o statistické informace dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Na statistické informace týkající se resortu Ministerstva zemědělství (dále též "MZe") má právo každý, kdo o ně požádá.


28.2.2011

Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o udělení souhlasu k výkonu odborných činností na úseku šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Životní situace se týká podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...


1.4.2005

Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o povolení projektů pokusů na zvířatech

Projekt pokusů je písemně vyjádřený záměr a cíl pokusu na zvířeti, který musí obsahovat identifikaci uživatelského zařízení a údaje o jeho akreditaci (§ 15 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti...


3.3.2015

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze chovateli...


21.6.2006

Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR o povolení výroby a dovozu krmiv pro výzkumné účely podle zákona o krmivech

Zákon o krmivech (dále jen "zákon") stanovuje mj. podmínky pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů doplňkových látek. Pokud je nutné a nezbytné pro účely...